Till senaste kommentaren

Måste man konkurrensutsätta om man ska upphandla en utbildning, eller gäller något undantag?

Hej,

Jag undrar om det finns några undantag från en upphandling om man vill anlita en folkhögskola till en utbildning, eller krävs det en upphandling? Även fast en folkhögskola oftast drivs av landstinget eller är bunden till exempelvis stiftelser ska man väl ändå ta hänsyn till att det finns andra leverantörer som kan erbjuda samma utbildning som ska få en chans att få affären? Eller hur går det till när en kommun vill anlita en tjänst från exempelvis landstinget?

Stort tack för svar!

Kommentarer

 • Hej,

  Det framgår inte om ni som upphandlande myndighet är en ”utbildning” i form av en kommunal skola eller en privat skola. Eftersom privata skolor inte omfattas av LOU utgår jag i mitt svar från att det rör sig om en kommunal skola. Svaret är även tillämpligt om ni är en annan upphandlande myndighet, som exempelvis en kommun, ett landsting eller en statlig myndighet som till exempel vill utbilda er personal.

  Kommunala skolor är upphandlingspliktiga, liksom kommuner, landsting och andra upphandlande myndigheter (se 1 kap. 22 § LOU). Med begreppet upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt (se 1 kap. 2 § LOU). Utgångspunkten är således att allt som anskaffas av en upphandlande myndighet ska upphandlas och konkurrensutsättas enligt LOU.

  Det finns dock vissa situationer då en upphandlande myndighet inte behöver upphandla. Undantaget för interna kontrakt gäller enkelt uttryckt fall där den upphandlande myndigheten kontrollerar den part som den ingår avtal med (”kontrollkriteriet”) och avtalsparten dessutom bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den upphandlande myndigheten (”verksamhetskriteriet”) (se 3 kap. 11-16 §§ LOU). Ett sådant kontrakt omfattas med andra ord inte av LOU.

  Om de ovan nämnda kriterierna är uppfyllda i ett visst fall måste avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Du kan läsa mer om intern upphandling på vår webbplats och inlägg under taggen intern upphandling i vår Frågeportal.

  Vidare skulle undantaget för samarbetsavtal (kallas ibland Hamburgundantaget) kunna aktualiseras (se 3 kap. 17–18 §§ LOU). Undantaget innebär att upphandlande myndigheter kan träffa samarbetsavtal med varandra utan att genomföra upphandlingar enligt LOU. Ett samarbetsavtal ska träffas mellan upphandlande myndigheter. Privata aktörer får inte vara parter i avtalet. Avtalet ska avse ett samarbete för att nå myndigheternas gemensamma mål och avse offentliga tjänster. Samarbetet ska endast styras av överväganden som hänger samman med allmänintresset. Dessutom ska de deltagande upphandlande myndigheterna ska utöva mindre än 20 procent av den verksamhet som berörs av samarbetet på den öppna marknaden.

  Du kan läsa mer om samarbetsavtal på vår webbplats och inlägget Kan myndigheter ingå avtal med varandra utan att upphandla? vår Frågeportal.

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.