Till senaste kommentaren

Hur ska upphandlingar av välfärdstjänster annonseras?

Ska alla upphandlingar av välfärdstjänster annonseras oavsett värde? I så fall hur skall de annonseras?

Kommentarer

 • Hej Pia,

  Annonsering av upphandlingar som avser välfärdstjänster skiljer sig inte åt från upphandling av andra tjänster.

  Upphandlingar av välfärdstjänster som understiger direktupphandlingsgränsen (för närvarande 2 156 469 kr) behöver inte annonseras. Observera att direktupphandling benämns som undantag från annonserings­skyldighet när det gäller välfärdstjänster.

  Upphandlingar av välfärdstjänster vars värde överstiger direktupphandlingsgränsen men understiger tröskelvärdet (för närvarande 7 701 675 kr) ska, om inget undantag från annonseringsskyldigheten är aktuellt, annonseras i en allmänt tillgänglig elektronisk databas. Dessa upphandlingar behöver inte annonseras i EU:s publikationsbyrå Tenders Electronic Daily (TED).

  Upphandlingar vars värde överstiger tröskelvärdet ska annonseras i en allmänt tillgänglig elektronisk databas samt skickas till TED, om inget undantag från annonseringsskyldigheten är aktuellt.

  Läs mer
  Läs mer om att annonsera upphandlingar och om upphandling av välfärdstjänster på vår webbplats.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.