Till senaste kommentaren

Finns beloppsgräns vid reserverad upphandling av vissa välfärdstjänster?

Hej!

Finns det någon beloppsbegränsning för upphandling med reserverade kontrakt för välfärdstjänster enligt LOU 19 kap 6a §? Finns det några fördelar med att upphandla ett sådant reserverat kontrakt framför att upphandla välfärdstjänsterna enligt LOU 19:35, så länge upphandlingen underskrider ca 7 miljoner kr? Har jag förstått det rätt att upphandlingsprinciperna inte behöver tillämpas vid upphandling enligt LOU 19:35 men att de däremot behöver tillämpas vid upphandling enligt LOU 19:6a? Tack på förhand för hjälpen!

Kommentarer

 • Hej Tora!

  Det finns inga beloppsgränser vid reserverat deltagande i upphandling enligt 19 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av välfärdstjänster enligt bilaga 2 a i LOU.

  För att använda sig av reserverad upphandling för vissa välfärdstjänster enligt 19 kap. 6 a § LOU behöver ett antal förutsättningar vara uppfyllda. Bland annat går det enbart att göra för vissa tjänster, kontraktet får inte överstiga tre år och en utförare som haft kontrakt under de senaste tre åren kan inte tilldelas ett nytt kontrakt för den berörda tjänsten.

  Om det finns några fördelar är svårt att säga, det kan säkert variera beroende på vad det är för typ av välfärdstjänst och kontrakt samt från fall till fall. Du kan även läsa ett tidigare svar på en fråga kopplat till de nya reglerna för välfärdstjänster, se Vad betyder aktivitet vid reserverad upphandling av välfärdstjänster?.

  Ja det stämmer att de grundläggande upphandlingsprinciperna inte behöver tillämpas vid en reserverad upphandling av välfärdstjänster enligt 19 kap. 35 § LOU om värdet beräknas understiga tröskelvärdet och det inte finns ett bestämt gränsöverskridande intresse. Kortfattat innebär gränsöverskridande intresse att den aktuella upphandlingen är intressant för leverantörer inom EU och inte bara Sverige. Om värdet av en reserverad upphandling av välfärdstjänster uppgår till minst tröskelvärdet så gäller de grundläggande upphandlingsprinciperna. Principerna kan alltså gälla även vid reserverad upphandling enligt 19 kap. 6 a § LOU.

  Läs mer
  Vi har tagit fram vägledande material om reglerna för upphandling av välfärdstjänster på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 2 januari 2020

  Med vänliga hälsningar
  Therese

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.