Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Upphandling av ett hyresavtal, vem är byggherre?

Vi, en kommun, ska upphandla ett hyresavtal enligt det regelverks som finns. D v s vi upphandlar först en byggentreprenad som efter färdigställande övergår till ett hyreskontrakt. Vi betalar inget under entreprenadtiden utan det sker senare genom hyreskontraktet. Vi har svårt med de olika rollerna. Vi upphandlar en byggentreprenad men vi kommer inte att äga byggnaden. Det kommer entreprenören, som tillika blir byggherre och hyresvärd, att göra. Eller är det vi som är byggherre men senare blir hyresgäst? Vi blir något förvirrad i partsförhållandet. Kan ni hjälpa till att reda ut!

Kommentarer

 • Hej,

  Enligt definitionen i 1 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) är byggherre den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

  Det är Boverket som är förvaltningsmyndighet för frågor om bland annat byggande och frågor som rör PBL, vi hänvisar därför till Boverket. På Boverkets webbplats går att läsa om byggherrens ansvar.

  Vi kan tyvärr inte svara på vem som är byggherre i ditt fall eftersom vi inte svarar i enskilda ärenden. Din fråga är inte heller en upphandlingsrättslig fråga utan främst en fråga om tillämpning av PBL. För individuell rådgivning rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist på den privata marknaden eller i den egna organisationen.

   
  Med vänlig hälsning, 

  Johanna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.