Till senaste kommentaren

Varför kan man inte fritt välja leverantör vid upphandling?

Hej,

Jag har nyligen börjat arbeta på ett statligt verk och har blivit lite förundrad över hur det kan finnas ramavtal från kammarkollegiet som inte innehåller priser på exempelvis datacenter eller IT produkter?

Jag jobbade tidigare i ett multinationellt bolag i Sverige och när jag jämför priserna som staten nu får betala är det rena ocker priser.

Det är ett fåtal leverantörer globalt som tillverkar de flesta IT produkter och jag förstår inte varför inte kammarkollegiet sluter avtal med dessa direkt och får en rabatt på deras globala prislista?

Alla statliga myndigheter, kommuner och landsting köper i stort sett samma produkter från dessa leverantörer, fast via de mellanhänder som kammarkollegiet har avtal med. Om varje organisation ska förhandla för sig blir kvantiteterna små och priserna sämre. Ju större volymer desto bättre pris!

Vad är meningen med dessa ramavtal och avrop om det bara fördyrar för skattebetalarna i slutändan?

Mvh
Magnus

Kommentarer

 • Hej Magnus,

  Det finns flera delfrågor i din fråga.

  Val av leverantörer vid offentlig upphandling
  Svenska upphandlande myndigheter och enheter, samt vissa andra är skyldiga att följa upphandlingslagstiftningen. Vid offentlig upphandling kan inte den upphandlande myndigheten fritt välja vilken eller vilka leverantörer man vill teckna avtal med. Det huvudsakliga syftet med upphandlingslagstiftningen, som bygger på EU-direktiv, är att undanröja handelshinder mellan medlemsstaterna. Lagstiftningen får till följd att alla leverantörer, oavsett ursprungsstat, storlek eller juridisk form, ska ges samma möjligheter att tävla om offentliga kontrakt. Detta innebär i sin tur att det offentliga kan dra nytta av den konkurrens som finns på marknaden, vilket i sin tur innebär en möjlighet att skattepengarna används på ett effektivt sätt.

  Vidare är upphandlingslagstiftningen konstruerad på så sätt att den upphandlande myndigheten inte får ställa mer långtgående krav, vare sig på leverantören eller det som ska köpas in, än vad som är nödvändigt. Detta för att leverantörerna ska kunna erbjuda till exempel en vara som uppfyller det behov som den upphandlande myndigheten har.

  Det innebär att det exempelvis inte är möjligt att ställa krav på att leverantörer som lämnar anbud i en offentlig upphandling också måste vara tillverkaren av de produkter som offereras i anbudet. Detta behöver naturligtvis inte innebära ett hinder för en tillverkare att lämna anbud i en offentlig upphandling. Tvärtom är det helt fritt för tillverkaren att lämna anbud i en offentlig upphandling på samma sätt som andra leverantörer såsom grossister och detaljister.

  Utformningen av statens inköpscentrals ramavtal
  Jag känner tyvärr inte till hur det aktuella ramavtalet är utformat. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ansvarar själva för de ramavtal de upphandlar. Inför dessa ramavtalsupphandlingar brukar omfattande marknads- och behovsanalyser genomföras, vilket innebär att man inhämtar information och synpunkter från såväl leverantörer som myndigheter som kan komma att tillämpa det kommande ramavtalet. Om du har synpunkter på ett befintligt ramavtal kan det vara en idé att lämna dessa synpunkter till den avtalsansvariga för ramavtalet hos Kammarkollegiet.

  Uppdaterad: den 24 januari 2020

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.