Till senaste kommentaren

Måste ett kommunalt fastighetsbolag upphandla rengöring av ventilation eller inte?

Måste ett kommunalt fastighetsbolag upphandla rengöring av ventilation eller ej

Kommentarer

 • Hej Mikael,

  LOU gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. För att ta reda på om ett kommunalt fastighetsbolag är en upphandlande myndighet behöver en bedömning göras i det enskilda fallet, se inlägget När räknas ett bolag som ett offentligt styrt organ och omfattas av LOU? i får Frågeportal. Ett enkelt sätt att ta reda på detta är att kontakta aktören i fråga och fråga om den anser sig vara en upphandlande myndighet enligt LOU.

  En upphandlande myndighet ska följa LOU. Av lagen framgår att en upphandlande myndighet ska tillämpa lagen vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Det finns dock många undantag från upphandlingsplikten i LOU. Till exempel finns undantag för intern upphandling, se 3 kap. 11–16 §§ LOU. Under vissa förutsättningar kan därför exempelvis ett kommunägt bolag köpa tjänster direkt från sin ägare (kommunen). För att avgöra om LOU ska tillämpas eller inte behöver en bedömning göras utifrån omständigheter i det enskilda fallet. Notera att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall, vi bistår däremot gärna med generell vägledning.

  Återkom gärna om du har följdfrågor.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.