Till senaste kommentaren

Är det möjligt att köpa tjänster från andra myndigheter utan att genomföra en upphandling?

Vår myndighet genomför på uppdrag av SIDA biståndsprojekt. Om vi skulle ha behov av att köpa tjänster av andra myndigheter eller kommuner till dess projekt, kan vi då genomföra köpen med hänvisning till 3 kap 17§, d v s utan att genomför en upphandling enligt LOU ? 

Kommentarer

 • Hej Göran!

  För att 3 kap. 17 § lagen om offentlig upphandling (LOU) ska kunna tillämpas på rätt sätt måste ett antal olika kriterier vara uppfyllda. Väldigt kortfattat kan man säga att rena köp mellan myndigheter inte omfattas av dessa kriterier. Med andra ord är det alltså inte möjligt att köpa varor, tjänster och byggentreprenader mellan myndigheter utan upphandling med stöd av denna bestämmelse. Det ska istället röra sig om ett samarbete mellan myndigheterna och samarbetet ska bland annat säkerställa att de offentliga tjänster som myndigheterna ska utföra tillhandahålls för att uppnå myndigheternas gemensamma mål, och samarbetet styrs endast av överväganden som hänger samman med allmänintresset. Vidare måste också verksamhetskriteriet som anges i bestämmelsen vara uppfyllt för att lagrummet ska kunna tillämpas korrekt.

  Upphandlingsmyndigheten har utrett möjligheterna att kunna tillämpa den aktuella bestämmelsen vid samarbete mellan olika myndigheter. Se rapporten Offentlig avtalssamverkan – om s.k. Hamburgsamarbeten och inköpscentralers möjlighet att bedriva grossistverksamhet. Rapporten går in på djupet om förutsättningarna som ställs upp för att sådana samarbeten kan genomföras utan att upphandlingsplikt aktualiseras.

  Vad gäller köp mellan statliga myndigheter kan jag bland annat hänvisa till inlägget Köp mellan statliga myndigheter: Offentlig inköps- och resurssamordning i vår frågeportal.

  Uppdaterad: den 21 augusti 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.