Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Heter det upphandlingsdokument eller förfrågningsunderlag?

Kan man fortfarande använda begreppet Förfrågningsunderlag/FFU eller ska man numera benämna sitt underlag som upphandlingsdokument/-en?

Begreppet förfrågningsunderlag förekommer som bekant inte alls i den nya lagen varför frågan då blir intressant om det ens är korrekt att använda begreppet.

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej Sebastian!

  Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen. Begreppet inkluderar annonser om upphandling, förhandsannonser, tekniska specifikationer, förslag till kontraktsvillkor och upplysningar om allmänt tillämpliga skyldigheter samt eventuella kompletterande dokument.

  Definitionen omfattar dokument som benämns förfrågningsunderlag i den numera upphävda lagen om offentlig upphandling (gamla LOU), men innefattar även andra dokument. Upphandlingsmyndigheten har inte tagit fram någon rekommendation om hur olika begrepp eller rubriker bör användas i upphandlingsdokumenten, men personligen upplever jag en bedömning måste göras av vad som är lämpligt i sammanhanget. Begreppet förfrågningsunderlag är inte uteslutande ett upphandlingsrättsligt begrepp, utan används i standardavtal och andra dokument som kan förekomma i en upphandling. Begrepp som kravspecifikation har inte heller någon omedelbar motsvarighet i lagen.

  Lagen om offentlig upphandling (LOU) är tillämplig på offentliga upphandlingar och de handlingar och krav som förekommer i upphandlingsdokumenten, oavsett hur de rubriceras, men det är svårt att hävda att det inte skulle vara "korrekt" att använda begrepp som inte återfinns i lagtexten. Det kan å andra sidan vara eftersträvansvärt att vara så tydlig som möjligt med vad ett viss dokument eller ett visst krav är, så att leverantörer kan förstå vad som avses och förhållandet mellan upphandlingen och upphandlingslagstiftningen.

  En jämförelse kan även göras med begreppet avrop, som formellt utmönstrats ur lagstiftningen sen år 2007, men som till synes fortsatt används i beskrivningar av praktiska skäl.

  Läs mer
  För innebörden i begreppet upphandlingsdokument och förhållandet till förfrågningsunderlag, se även prop. 2015/16:195 s. 349–350 och s. 944.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 23 §  lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av upphandlingsdokument
  • artikel 2.1.13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – vad begreppet upphandlingsdokument inkluderar
  Uppdaterad: den 16 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar
  Anton
 • Så det är alltså upphandlingsdokument i singularis bestämd och obestämd form och inte upphandlingsdokumenten?
  Nils-Erik
 • Hej Nils-Erik,

  Användandet av ordet upphandlingsdokument avviker inte från vad i övrigt gäller enligt svensk grammatik.

  Singular
  Obestämd form – ett upphandlingsdokument
  Bestämd form – upphandlingsdokumentet
  Genitiv – upphandlingsdokumentets

  Plural
  Obestämd form – upphandlingsdokument
  Bestämd form – upphandlingsdokumenten
  Genitiv – upphandlingsdokumentens

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.