Vilka förfaranden finns i LOU?

Hej, Jag har några frågor enligt nedan.

Fråga 1. Är det korrekt uppfattat att följande förfaranden sker om upphandlingens värde överstiger tröskelvärdena?

 • Öppet förfarande, Selektivt förfarande, Förhandlat förfarande med föregående annonsering, Förhandlat förfarande utan föregående annonsering, Konkurrenspräglad dialog och Förfarande för inrättande av innovationspartnerskap

samt att följande förfaranden ska ske om värdet understiger tröskelvärdena:

 • förenklat förfarande, urvalsförfarande och direktupphandling?

Fråga 2: Gäller de tröskelvärden som sattes 1 jan 2016 fortfarande till 1 jan 2018, även då nya lagar inom upphandling har trätt ikraft 1 jan 2017?

Tack på förhand!

Matilda Nyberg Dahlbäck Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Matilda!

  Fråga 1

  Upphandlingsförfarandena för upphandlingar som omfattas fullt ut av lagen om offentlig upphandling (LOU) anges i 6 kap. 1 § LOU:

  • öppet förfarande,
  • selektivt förfarande,
  • förhandlat förfarande med föregående annonsering,
  • förhandlat förfarande utan föregående annonsering,
  • konkurrenspräglad dialog, eller
  • förfarande för inrättande av innovationspartnerskap

  Upphandlingsförfaranden enligt 19 kap. LOU anges i 19 kap. 7 § LOU:

  • förenklat förfarande,
  • urvalsförfarande,
  • selektivt förfarande enligt 6 kap. 3 § (vid ett dynamiskt inköpssystem),
  • konkurrenspräglad dialog, eller
  • direktupphandling

  Förutsättningarna för användning av de olika förfarandena framgår av 6 kap. LOU respektive 19 kap. LOU.

  Det bör dock noteras att bedömningen vilka förfaranden som kan användas inte endast beror på om värdet av upphandlingen överstiger eller understiger tröskelvärdena. Om upphandlingen avser en social eller annan särskild tjänst enligt bilaga 2 till LOU eller en välfärdstjänst enligt bilaga 2 a till LOU ska den genomföras med tillämpning av 19 kap. LOU, även om värdet överstiger tröskelvärdena. Sådana upphandlingar kallas ibland för icke-direktivstyrda upphandlingar.

  Fråga 2

  Ja, aktuella tröskelvärdena hittar du på vår webbplats.


  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.