Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hållbarhetskrav kopplade till biobaserade plaster

Hej,

Arbetar i forskningsprojektet ”policy för hållbara bioplaster”, som är finansierat av Vinnova. Vi undersöker bland annat upphandlingskrav kopplade till biomaterial.

Söker tips på landsting, regioner eller kommuner som arbetar med att kravställning inom området biomaterial. Har ni några sådana tips? Arbetar ni inom området? I så fall hur?

Skicka gärna vidare mejlet till rätt om det inte kommit rätt.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar,
Gerda Ingelhag

Kommentarer

 • Hej,

  Flera kommuner och regioner arbetar med kravställning inom biomaterial, bland annat kommunerna Uppsala, Eskilstuna; Norrköping och Linköping som gemensamt har samverkansprojektet "Jakten på plasten". Målet med projektet är att minska klimatpåverkan från fossilbaserade plastprodukter i kommunal verksamhet med hjälp av EU-stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Inom ramen för projektet har kommunerna tagit fram verktyg för upphandling av produkter med en ökad andel biobaserad plast.

  För regionernas del finns flera exempel, bland annat Region Örebro och Region Skåne, som arbetar med upphandling av biobaserade förkläden. Vi på Upphandlingsmyndigheten kommer ta fram verktyg för fossilfri upphandling med fokus på cirkulär ekonomi inom alla områden som bedöms relevanta. Läs gärna mer på vår webbplats om strategiskt
   inköpsarbete för minskad klimatpåverkan
  . Att ställa funktionskrav och upphandla utvecklingsfrämjande är också en viktig del i arbetet med att styra mot biomaterial och innovativa lösningar, varför vårt stöd om funktionskrav på vår webbplats också kan vara relevant.

  Notera dock att det kan vara viktigt, ur ett cirkulärt perspektiv, att ta hänsyn till vissa källor till biobaserade material och plaster inte kan återanvändas på samma sätt som jungfrulig råvara.

  Vänliga hälsningar,
  Margareta
  Margareta Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.