Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vilka organisationer omfattas av GDPR?

Fråga från publiken vid Upphandlingsmyndighetens konferens 2017.

Kommentarer

  • Enkelt uttryckt gäller GDPR för alla som behandlar personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person.

    GDPR gäller både för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsansvarig är den som behandlar personuppgifter i sin verksamhet, det vill säga ofta ett företag eller myndighet. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, typiskt sätt en IT-leverantör eller en tjänsteleverantör till en myndighet.

    Du kan läsa mer om vem som anses som personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträde på Datainspektionens webbplats.
    Upphandlingsmyndigheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.