Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vilken typ av upphandlingsprocess gäller för en ekonomisk förening?

Vi är en ideellt arbetande ekonomisk förening som bygger fibernät.
Vad gäller för typ av upphandlingsprocess för denna typ av förening?
måste det vara konkurrensutsättning för till exempel köp av grus vid återställning av mark när kabeln grävts ner?

mvh Anna Sundström
[Redigerad signatur]

Kommentarer

 • Hej Anna,

  Är er ekonomiska förening en upphandlande myndighet?
  Det ni behöver ta ställning till är om er ekonomiska förening omfattas av upphandlingslagarnas tillämpningsområde. Som huvudregel omfattas inte ekonomiska föreningar av dessa. Undantagsvis kan en ekonomisk förening omfattas av LOU om den är att betrakta som ett offentligt styrt organ enligt definitionen i 1 kap. 18 § LOU. Är så fallet definieras den ekonomiska föreningen som en upphandlande myndighet (1 kap. 22 § LOU).

  För att kontrollera om er ekonomiska förening är ett offentligt styrt organ hänvisar jag till definitionen av ett offentligt styrt organ i 1 kap. 18 § LOU och vårt svar till en snarlik fråga i Frågeportalen.

  Om er ekonomiska förening är ett offentligt styrt organ enligt definitionen i LOU ska ni använda den upphandlingsprocess som redogörs för i LOU. Om så inte är fallet är dina frågor om hur köpprocessen ska gå till att betrakta som en intern angelägenhet som er ekonomiska förening själv får ta ställning till.

  Om ja, är er upphandling undantagen från LOU:s tillämpningsområde?
  Är er ekonomiska förening ett offentligt styrt organ behöver ni ta ställning till om det ni ska upphandla är undantaget från LOU. I din fråga nämner du specifikt upphandling i samband med byggnation av fibernät. Eventuellt kan detta vara undantaget från LOU:s tillämpningsområde enligt 3 kap. 6 § LOU (Teleundantaget). För att läsa mer om detta se inlägget Teleundantaget: Skippa upphandling av fiber.

  Med vänlig hälsning
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.