Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Regleras offentlig anbudsöppning i LOU?

Hej!

Jag är en juriststudent som just nu skriver min kandidatuppsats om offentlighet och sekretess i samband med upphandlingar. Jag har en fråga om s.k. offentlig anbudsöppning.

Möjligheten att öppna anbud i en upphandling offentligt och därigenom häva upphandlingssekretessen innan tilldelningsbeslutet fanns med i tidigare upphandlingslagstiftning. 19 kap. 3 § OSL säger fortfarande att sekretessen hävs vid tilldelningsbeslut eller när "alla anbud eller erbjudanden offentliggörs". Dock hittar jag ingenting om offentlig anbudsöppning i nya LOU och inte heller i propositionen. Finns denna möjlighet fortfarande eller har den slopats med den nya lagen?

Mvh
Nusrat

Kommentarer

  • Hej Nusrat,

    Möjligheten till offentlig anbudsöppning har varken tidigare eller i dagsläget reglerats i upphandlingslagstiftningen. Denna möjlighet reglerades tidigare i sekretesslagen (1980:100) och numera i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Kan det vara så att du tänker på en anbudsgivares möjlighet att begära att en person som är utsedd av en handelskammare ska närvara vid anbudsöppningen enligt 12 kap. 10 § LOU? En sådan persons närvaro är inte att likställa med offentlig anbudsöppning.

    Med skrivningen ”alla anbud eller erbjudanden offentliggörs” i 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) avses offentlig anbudsöppning. Skrivningen motsvarar vad som gällde enligt den föregående sekretesslagen, se 6 kap. 2 § andra stycket sekretesslagen (1980:100) (se prop. 2001/02:142 s. 31). Då skrivningen i nya lagen är densamma kanske lagstiftaren inte såg ett behov av att beröra ämnet i propositionen (prop. 2008/09:150) till nya lagen.

    Med vänlig hälsning,
    Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.