Till senaste kommentaren

Får man i ett enstegsförfarande göra urval i kvalificeringsfasen?

Får man i ett enstegsförfarande göra urval i kvalificeringsfasen?
Exempel: de tre anbudsgivare som (såklart uppfyller ställda kvalificeringskrav) den upphandlande myndigheten bedömer har lämnat, för upphandlingsföremålet, de bästa referensprojekten går vidare till anbudsutvärdering?

Det kan i vissa upphandlingar upplevas onödigt tidskrävande att behöva dela upp en upphandling i två steg.  

Kommentarer

 • Hej Anna!

  I ett annonserat enstegsförfarande (öppet och förenklat förfarande) har alla leverantörer rätt att lämna ett anbud. Här kan inga "för-krav" ställas upp för att ett anbud ska få lämnas in av en leverantör. Om anbud lämnas in kontrolleras att leverantören inte ska uteslutas, att leverantören uppfyller samtliga kvalificeringskrav och att anbudet uppfyller alla obligatoriska (och formella) krav. När det gäller kvalificeringskraven ska de avse leverantörens allmänna förmåga att kunna utföra uppdraget. Antingen bedöms anbudsgivarna klara av kvalificeringskraven, det vill säga anbudsgivaren anses ha förmåga att leverera enligt kontraktet, eller också bedöms anbudsgivaren inte ha sådan förmåga. Någon bedömning av om anbudsgivaren uppfyller kvalificeringskraven bättre eller sämre får inte göras. Om anbudsgivaren inte uppfyller kvalificeringskraven ska anbudet förkastas.

  I ett öppet förfarande kan omvänd utvärdering tillämpas enligt 4 kap. 12 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att den upphandlande myndigheten kan välja att först utvärderar anbuden och därefter kontrollera leverantörerna enligt 4 kap. 10 § punkterna 2 och 3 LOU. Med detta avses en kontroll av uteslutningsgrunderna och uppställda kvalificeringskrav. Kvalificeringskraven kan dock fortfarande bara bedömas som uppfyllda eller inte. Det bör alltså inte vara möjligt att enligt LOU skatta anbudsgivarens allmänna förmåga att kunna utföra uppdraget på någon sorts skala.

  Uppdaterad: den 22 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.