Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur ska urvalet göras vid ett urvalsförfarande?

Hej,
Har en fundering kring hur urvalet av leverantörer ska göras i ett urvalsförfarande.
Hur säkerställer man att de leverantörer, minst fem till antalet, som ska bjudas in att lämna anbud, väljs ut på ett objektivt sätt (förutsatt att de uppfyller ställda krav)?

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej Marie!

  Urvalsförfarandet beskrivs i 19 kap. 6 § LOU. Det saknas dock bestämmelser i lagen om hur urvalet ska gå till. Klart är att de grundläggande EU-rättsliga principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande som alltid ska iakttas.

  Upphandlingsmyndigheten har tidigare besvarat en liknande fråga i vår Frågeportal, där du finner ett mer utförligt resonemang om urvalsförfarandet.

  Jag kan även nämna att det krav som gäller vid selektiva förfaranden och innebär att minst fem leverantörer ska bjudas in inte gäller vid urvalsförfaranden. Kravet följer av 4 kap. 7 § andra stycket LOU, vilken är en bestämmelse som inte ska tillämpas vid upphandling enligt 19 kap. 2 § fjärde strecksatsen LOU.

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.