Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Går det att avbryta en upphandling avseende ett delkontrakt på grund av bristande konkurrens?

Hej
Kan man i en upphandling utesluta en position grundat på att enbart ett företag offererat?

Kommentarer

 • Hej Jonas,

  Det beror helt på hur upphandlingsdokumenten är utformade. Det kan vara möjligt om upphandlingen är uppdelad i olika delar (detta kallas ibland för ”anbudsområden” eller ”delkontrakt") för vilka anbud kan lämnas och avtal ingås separat, där positionen utgör en del.

  Någon reglering av vad som gäller vid en upphandling med flera delar finns inte i LOU. De olika fristående delarna brukar betraktas som separata upphandlingar på så sätt att det till exempel är möjligt att avbryta upphandlingen vad gäller en eller flera delar utan att det påverkar tilldelningen av övriga delar. Motsvarande gäller vid överprövning av en upphandling som är uppdelad på olika delar.

  En upphandling får avbrytas men bara om den upphandlande myndigheten eller enheten har sakligt godtagbara skäl för beslutet. Om det endast återstår en lämplig anbudsgivare anses det vara ett godtagbart skäl för den upphandlande myndigheten att avbryta upphandlingen (se RÅ 2008 ref. 35).

  Kontrollerad: den 18 juli 2018

  Med vänlig hälsning
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.