Till senaste kommentaren

Får en leverantör uteslutas till följd av underleverantörens brister?

Hej!

Är det möjligt att utesluta en leverantör till följd av att dennes underleverantör begått brott? Det rör sig om en upphandling enligt 19 kap. LOU. Som jag förstått det är 4 kap. 11 § inte tillämplig, innebär detta att det inte finns någon möjlighet till kontroll eller uteslutning av underleverantörer?

Med vänliga hälsningar

Kommentarer

 • Hej Olivia,

  I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns bestämmelser om att en upphandlande myndighet ska kontrollera företag vars kapacitet åberopas, vilket innefattar kontroll om det finns skäl för uteslutning. Om en upphandlande myndighet finner att ett företag som åberopas av en leverantör inte uppfyller de krav företaget åberopas för eller att företagets förhållanden är skäl för uteslutning ska den upphandlande myndigheten normalt sett begära att leverantören ska byta ut företaget mot ett annat företag. Om det är frågan om en frivillig uteslutningsgrund får myndigheten begära ett byte.

  Notera i sammanhanget att kontrollen av sådana företag avser underleverantörer vars kapacitet åberopats för att uppfylla kvalificeringskrav i en upphandling. Någon motsvarande bestämmelse om kontrollskyldighet och byte eller uteslutning finns inte för underleverantörer som förvisso används för att utföra uppdraget, men vars kapacitet inte åberopas.

  Bestämmelserna som redogörs för ovan är inte tillämpliga vid upphandlingar under tröskelvärdet samt av sociala tjänster och andra särskilda tjänster inklusive välfärdstjänster, det vill säga icke direktivstyrda upphandlingar. Vid en sådan upphandling får leverantören vid behov när det gäller ett visst kontrakt åberopa andra företags kapacitet. Leverantören ska genom att tillhandahålla ett åtagande från de andra företagen eller på annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.

  Läs mer
  Läs mer om samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar och uteslutning på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 4 kap. 11 § lag om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU) – en upphandlande myndighet ska kontrollera företag vars kapacitet åberopas
  • 14 kap. 6 § LOU – leverantörers åberopande av andra företags kapacitet
  • 14 kap. 7 § LOU – byte av företag vars kapacitet åberopas
  • 19 kap. LOU – bestämmelser om icke direktivstyrd upphandling.
  • 19 kap. 23 § LOU – tillgång till andra företags kapacitet vid icke direktivstyrd upphandling.
  Uppdaterad: den 23 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.