Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Får man utesluta en tidigare underleverantör i en upphandling?

Hej,
Har vi som köpare (Region) möjlighet att utesluta en leverantör som tidigare vart underleverantör på ett avtal och som på det avtalet brustit i utförandet av tjänsten? Vi som köpare har då fattat beslut om att huvudleverantören inte får använda sig utav denna underleverantör längre på grund av dessa brister.

Kommentarer

 • Hej Anna,

  En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling om en leverantör har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt enligt någon av upphandlingslagarna. Detta förutsatt att bristen har medfört att det tidigare kontraktet har sagts upp i förtid eller har lett till skadestånd eller jämförbara brister. Om underleverantörer vars kapacitet inte åberopas i en upphandling, får uteslutas med stöd av bestämmelsen, får dock betraktas som oklart. Detta eftersom frågan inte har prövats i domstol. Frågan får därmed avgöras i rättstillämpningen.

  Vad som är klart är att underleverantörer som tidigare misskött sig enligt den nämnda bestämmelsens utformning, och därefter lämnar anbud i en senare upphandling i egenskap som leverantör, kan uteslutas.

  En annan grund för uteslutning av en tidigare underleverantör som sedan lämnar anbud i egenskap som leverantör, är om denne har gjort sig skyldig till något allvarligt fel i sin yrkesutövning som gör att dennes redbarhet kan ifrågasättas. Allvarligt fel i yrkesutövning omfatta alla felaktiga ageranden som inverkar på leverantörens trovärdighet i professionellt avseende.

  Källhänvisningar
  • 13 kap. 3 § punkten 3 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelsen om uteslutning av leverantören har visat allvarligt fel i yrkesutövning som gör att dess redbarhet kan ifrågasättas
  • 13 kap. 3 § punkten 5 LOU – bestämmelsen om utslutning av leverantör då den har visat allvarliga eller ihållande brister.
  Uppdaterad: den 22 augusti 2019

  Med vänlig hälsning,
  Klara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.