Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får man utesluta tidigare underleverantör i en upphandling?

Hej,
Har vi som köpare (Region) möjlighet att utesluta en leverantör som tidigare vart underleverantör på ett avtal och som på det avtalet brustit i utförandet av tjänsten? Vi som köpare har då fattat beslut om att huvudleverantören inte får använda sig utav denna underleverantör längre på grund av dessa brister.

Kommentarer

 • Hej Anna,

  En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling om en leverantör har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt enligt någon av upphandlingslagarna. Detta förutsatt att bristen har medfört att det tidigare kontraktet har sagts upp i förtid eller har lett till skadestånd eller jämförbara brister. Om underleverantörer vars kapacitet inte åberopas i en upphandling, får uteslutas med stöd av bestämmelsen, får dock betraktas som oklart. Detta eftersom frågan inte har prövats i domstol. Frågan får därmed avgöras i rättstillämpningen.

  Vad som är klart är att underleverantörer som tidigare misskött sig enligt den nämnda bestämmelsens utformning, och därefter lämnar anbud i en senare upphandling i egenskap som leverantör, kan uteslutas.

  En annan grund för uteslutning av en tidigare underleverantör som sedan lämnar anbud i egenskap som leverantör, är om denne har gjort sig skyldig till något allvarligt fel i sin yrkesutövning som gör att dennes redbarhet kan ifrågasättas. Allvarligt fel i yrkesutövning omfatta alla felaktiga ageranden som inverkar på leverantörens trovärdighet i professionellt avseende.

  Källhänvisningar
  • 13 kap. 3 § 3 punkten lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelsen om uteslutning av leverantören har visat allvarligt fel i yrkesutövning som gör att dess redbarhet kan ifrågasättas
  • 13 kap. 3 § 5 punkten LOU – bestämmelsen om utslutning av leverantör då den har visat allvarliga eller ihållande brister.
  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.