Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kan en leverantör uteslutas under ramavtalets löptid?

Hur ska vi hantera en leverantör vid en förnyad konkurrensutsättnings som under ramavtalets löptid blir dömd för brott / begår allvarligt fel i yrkesutövningen enligt LOU.
Ska vi ta ställning till de frivilliga uteslutningsgrunderna vid avrop?
Ramavtalet tecknades enligt gamla LOU.  

Kommentarer

 • Hej!

  I gamla LOU fanns inget krav på att en upphandlande myndighet vid en förnyad konkurrensutsättning var tvungen att kontrollera den vinnande leverantören genom att begära in bevis avseende de obligatoriska uteslutningsgrunderna. Redan enligt gamla LOU kunde dock en upphandlande myndighet inte bortse från information som den fått in på andra sätt, till exempel från konkurrerande leverantörer. Om den ingivna informationen visar att en obligatorisk uteslutningsgrund finns avseende en leverantör kan den inte tilldelas kontraktet efter den förnyade konkurrensutsättningen.

  I nya LOU gäller att den upphandlande myndigheten ska kontrollera den leverantör som myndigheten avser att tilldela kontraktet vid en förnyad konkurrensutsättning. Om den avropande redan har tillgång till bevisen för leverantören så behöver myndigheten inte begära in nya bevis, om det inte finns anledning att begära in nya bevis. Om den ingivna informationen visar att en obligatorisk uteslutningsgrund finns avseende en leverantör kan den inte tilldelas kontraktet efter den förnyade konkurrensutsättningen.

  Huruvida leverantören kan uteslutas helt från själva ramavtalet är en avtalsrättslig fråga vilken är möjlig att reglera i det bakomliggande ramavtalet. (Enligt 17 kap. 17 § punkten 2 LOU finns en skyldighet att avtalsrättsligt skapa en möjlighet att avsluta ett kontrakt eller ramavtal om: ”leverantören vid tidpunkten för beslutet att tilldela kontraktet eller att ingå ramavtalet befann sig i någon av de situationer som avses i 13 kap. 1 § och borde ha uteslutits från upphandlingen enligt den bestämmelsen”.)

  De frivilliga uteslutningsgrunderna är som utgångspunkt frivilliga att använda om inget annat angetts i upphandlingsdokumenten.

  Källhänvisning: 15 kap. 2–5 §§ LOU – Bevis och kompletterande dokument.

  Uppdaterad: den 22 januari 2019

  Med vänlig hälsning,
  Robin Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.