Till senaste kommentaren

När ska leverantören uteslutas på grund av bestickning?

Hej,
Enligt 13 kap. ska leverantör som blivit dömd för bestickning uteslutas.
Om en koncern har företag i flera länder och ett av företagen har blivit dömt för bestickning, gäller detta alla företag inom hela koncernen?

Kommentarer

 • Hej Petra,

  Om personen eller personerna i det utländska bolaget, som har blivit dömd för bestickning, ingår i leverantörens förvaltning-, lednings- eller kontrollorgan ska leverantören uteslutas.

  I svensk rätt finns inte begreppet bestickning kvar. Uteslutning enligt bestämmelsen ska enligt förarbetena avse något av brotten tagande av muta, givande av muta, grovt tagande av muta, grovt givande av muta, handel med inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott enligt 10 kap. 5 a–5 e §§ brottsbalken.

  Källhänvisningar
  • 13 kap. 1 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vilka personer som omfattas av bestämmelsen om bestickning
  • prop. 2015/16:195 s.718–719 – vad bestämmelsen om bestickning innebär i svensk rätt.
  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.