Till senaste kommentaren

Vad gäller när en upphandlande myndighet ska hyra ut lokaler?

Hej!

Stiftelsen Herrljunga industrilokaler (SHI) som har en styrelse som är politiskt tillsatt önskar hyra ut en lokaler i en fastighet som ägs av stiftelsen.

Fastigheten kommer att inrymma Väntsal, Butik, Frisör, Café och Grill/Restaurang.

Finns det krav på annonsering eller annat när det gäller val av entreprenörer som ska driva verksamhet.
Kan vi välja fritt vilka hyresgäster vi vill?

/Andreas Falk
(Av Upphandlingsmyndigheten redigerad signatur)

Kommentarer

 • Hej Andreas!

  Uthyrning av fastigheter eller delar av fastigheter innebär i regel inte åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt och faller således inte inom upphandlingslagstiftningens tillämpningsområde.

  I det fall det är frågan om ett avtal som avser tillhandahållandet av vissa tjänster, till exempel en personalmatsal, får en bedömning dock göras om det är frågan om ett tjänstekontrakt eller en tjänstekoncession som ska upphandlas och eventuellt annonseras enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om upphandling av koncessioner (LUK). En bedömning får göras av vad som avses med verksamhet i det aktuella fallet.

  Läs mer
  För att läsa om gränsdragningen mellan tjänstekoncession och hyreskontrakt, se inläggen Var går gränsen mellan tjänstekoncession och hyreskontrakt? och Tjänstekoncession vs. hyreskontrakt i vår Frågeportal.

  Källhänvisning
  1 kap. 2 § första stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

  Uppdaterad: den 19 juli 2019

  Med vänliga hälsningar
  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.