Till senaste kommentaren

När ska sekretessreglerna i offentlighet- och sekretesslagen respektive LOU tillämpas?

Hej!

Ska begäran om utlämnande av allmän handling av ett avtal/kontrakt och liknande handlingar hanteras genom OSL eller genom LOU kap. 12?

Exempelvis är det olika i lagtexterna vad avser överklagan av beslut. Enligt OSL ska överklagan handläggas av Kammarrätten men enligt LOU ska överklagan handläggas av Förvaltningsrätten?

Tacksam för vägledning.

Kommentarer

 • Hej,

  Om den upphandlande myndigheten omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska de reglerna tillämpas. Om den upphandlande myndigheten inte omfattas av dessa ska 12 kap. 19–24 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas.

  Exempel på sådana upphandlande myndigheter som inte omfattas av tryckfrihetsförordningen är statliga bolag och stiftelser som inte har tagits in i bilagan till OSL.

  Källhänvisningar
  12 kap. 18 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

  Uppdaterad: den 21 augusti 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.