Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

När ska sekretessreglerna i TF och OSL respektive LOU tillämpas?

Hej!

Ska begäran om utlämnande av allmän handling av ett avtal/kontrakt och liknande handlingar hanteras genom OSL eller genom LOU kap. 12?

Exempelvis är det olika i lagtexterna vad avser överklagan av beslut. Enligt OSL ska överklagan handläggas av Kammarrätten men enligt LOU ska överklagan handläggas av Förvaltningsrätten?

Tacksam för vägledning.

Kommentarer

  • Hej S,

    Om den upphandlande myndigheten omfattas av tryckfrihetsförordningen och OSL (Offentlighets- och sekretesslagen) ska de reglerna tillämpas. Om den upphandlande myndigheten inte omfattas av tryckfrihetsförordningen och OSL ska 12 kap. 19-24 §§ LOU tillämpas, se 12 kap. 18 § LOU.

    Exempel på sådana upphandlande myndigheter som inte omfattas av tryckfrihetsförordningen är statliga bolag och stiftelser som inte har tagits in i bilagan till OSL.

    Med vänlig hälsning
    Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.