Till senaste kommentaren

Strider det mot de grundläggande upphandlingsprinciperna att ha svenska som anbudsspråk?

Jag har förstått att det i vår region finns ett beslut om att alla upphandlingar från och inom Sverige ska vara på svenska och önskar anbudssvarare delta men inte kan språket, får de själva bekosta (juridiskt) stöd för översättning. Hur går detta ihop med likabehandlingsprincipen? Jag tänker att de utländska anbudsgivarna förfördelas genom detta förfarandet.

Kommentarer

 • Hej Zoran,

  Det är upp till den upphandlande myndigheten att besluta om vilket språk som ska användas i anbud, under förutsättning att kravet inte står i strid med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Mot bakgrund av att en upphandlande myndighet eller enhet får välja på vilket eller vilka av EU:s språk en annons ska publiceras på när den skickas till EU:s publikationsbyrå, bör rimligen upphandlingsdokumenten kunna vara författade endast på svenska eftersom svenska är ett av EU:s officiella språk. Även Kammarrätten i Sundsvall har konstaterat att ett krav på att anbud ska lämnas på svenska inte strider mot de grundläggande upphandlingsprinciperna.

  Av principen om ömsesidigt erkännande följer dock vissa skyldigheter att godta vissa intyg som utfärdas av behöriga myndigheter i andra medlemsstater. I ett avgörande av Kammarrätten i Jönköping hade den upphandlande myndigheten ställt krav på att anbud skulle lämnas på svenska. En anbudsgivare hade bifogat två intyg på engelska i sitt anbud. Trots kravet fann kammarrätten att det saknades anledning att förkasta anbudsgivarens anbud och konstaterade att intygen endast omfattade en sida vardera och var standardiserade. Intygen ansågs därmed vara förståeliga även för någon inom den aktuella branschen som saknade kunskaper i det engelska språket. Mot bakgrund av det skulle det vara oproportionerligt att förkasta anbudet enbart på den grunden att intygen inte var på svenska i det aktuella fallet.

  Källhänvisningar
  • 7 § upphandlingsförordning (2016:1162) – en upphandlande myndighet eller enhet får välja på vilket eller vilka av EU:s språk en annons ska publiceras på när den skickas till EU:s publikationsbyrå
  • Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2488–10 –ett krav på att anbud ska lämnas på svenska strider inte mot de grundläggande upphandlingsprinciperna
  • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 897–14 – av principen om ömsesidigt erkännande följer dock vissa skyldigheter att godta vissa intyg som utfärdas av behöriga myndigheter i andra medlemsstater.
  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.