Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Är det inte subjektivt att utvärdera anbud på referenser?

Hej,

Hur korrekt är det att använda referens vid utvärdering av anbud. Många som använder ngn sorts av poängsystem på referenser och skriver; dålig, bra eller mycket bra och poäng på det. Känns mycket subjektivt och inte alls korrekt enligt principerna.

Kommentarer

 • Hej Christian,

  Det går bra att använda referenser som tilldelningskriterium i en offentlig upphandling.

  En upphandlande myndighet får dock inte göra en prövning av anbuden utifrån andra tilldelningskriterier än vad som framgår av upphandlingsdokumenten. Med hänsyn till likabehandlingsprincipen får inte en bedömning av anbuden göras på enbart skönsmässiga grunder (det vill säga subjektivt). Tilldelningskriterierna ska presenteras så att det utifrån leverantörens uppgifter går att kontrollera hur väl ett anbud uppfyller kriterierna.

  Det finns en omfattande mängd rättsfall som berör frågan om de angivna tilldelningskriteriernas och utvärderingsmodellens förhållande till principen om öppenhet. Rättsfall på området kan du läsa mer om i vårt tidigare inlägg Får en myndighet använda olika avropsmodeller och tilldelningskriterier i samma ramavtal? i vår Frågeportal (se under rubriken Allmänt om utvärdering och principen om öppenhet).

  Läs mer
  Går det att ställa krav på referenser i en upphandling? i vår Frågeportal. Se även artikeln Referenser i offentlig upphandling – Praktisk tillämpning på JPinfonet. Läs även boken Den omätbara kvaliteten, Strannegård, 2007, Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm.

  Källhänvisningar 
  • 16 kap. 2 § tredje stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tilldelningskriterierna får inte ge den upphandlande myndigheten en obegränsad valfrihet och de ska presenteras så att det utifrån leverantörens uppgifter går att kontrollera hur väl ett anbud uppfyller kriterierna
  • EU-domstolens dom i mål C-601/13 Ambisig – utvärdering av kvalifikationer och erfarenheter hos den personal som utses att verkställa kontraktet kan vara möjlig om kvaliteten på den personal som utsetts på ett betydande sätt kan påverka nivån på kontraktets fullgörande. 
  Uppdaterad: den 5 november 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Klara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.