Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Tilldelningskriterier vid förnyad konkurrensutsättning

Hej,
Jag gör en ramavtalsupphandling där avrop kommer att ske enligt förnyad konkurrensutsättning.
Jag undrar om jag, i ramavtalsupphandlingen, måste ange vilka utvärderingskriterier som kan komma att användas vid avropen.

Kommentarer

 • Hej Annette,

  Vid en förnyad konkurrensutsättning ska ramavtalsleverantörerna bjudas in att lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Dessa villkor får, om det är nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som har angetts i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet (se 7 kap. 9 § LOU). Villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får inte avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet (se 7 kap. 3 § LOU).

  Preciseringarna tar sikte på exempelvis antal varor, tidsåtgång för utförande av tjänst och leveranstid (se Rosén m.fl., Lagen om offentlig upphandling, 1:1 uppl., s. 272).

  Det är alltså som utgångspunkt inte möjligt att använda tilldelningskriterier (vilka du benämner utvärderingskriterier) som inte angetts i ramavtalet.


  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.