Till senaste kommentaren

Tilldelningskriterier vid förnyad konkurrensutsättning

Hej,
Jag gör en ramavtalsupphandling där avrop kommer att ske enligt förnyad konkurrensutsättning.
Jag undrar om jag, i ramavtalsupphandlingen, måste ange vilka utvärderingskriterier som kan komma att användas vid avropen.

Kommentarer

 • Hej Annette,

  Vid en förnyad konkurrensutsättning ska ramavtalsleverantörerna bjudas in att lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Dessa villkor får, om det är nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som har angetts i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet (se 7 kap. 9 § LOU). Villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får inte avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet (se 7 kap. 3 § LOU).

  Preciseringarna tar sikte på exempelvis antal varor, tidsåtgång för utförande av tjänst och leveranstid (se Rosén m.fl., Lagen om offentlig upphandling, 1:1 uppl., s. 272).

  Det är alltså som utgångspunkt inte möjligt att använda tilldelningskriterier (vilka du benämner utvärderingskriterier) som inte angetts i ramavtalet.


  Med vänlig hälsning,
  Rasmus

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.