Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Utvecklingssamarbeten med privata aktörer

Hej, jag hoppas att ni har möjlighet att hjälpa mig att få svar på några frågor kring statens möjligheter till utvecklingssamarbeten med privata aktörer.

Kortfattat så handlar det om utvecklandet av en digital lösning för 3D-modeller. Myndigheten skulle agera testpilot under utvecklingsperioden mot rabatterad licenskostnad på den färdiga produkten eller någonting liknande.

Hur ska man ställa sig till detta?

Kommentarer

 • Hej Mona,

  Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet skulle det kunna finnas lite olika handlingsalternativ för den upphandlande myndigheten att agera efter.

  Beroende på kostnader för anskaffningen samt eventuella andra inköp av samma slag som myndigheten har gjort under räkenskapsåret skulle det kanske vara möjligt att direktupphandla den färdiga tjänsten på grund av lågt värde. Du kan läsa mer om inköp av samma slag i vår vägledning Är inköpen av samma slag? Hjälpregler för beräkning av kontraktsvärdet vid direktupphandlingar av samma slag.

  Den nya upphandlingslagstiftningen (LOU och LUF) innehåller ett helt nytt förfarande, inrättande av innovationspartnerskap, som möjliggör för den upphandlande myndigheten eller enheten att upphandla ett partnerskap med en eller flera leverantörer på marknaden för att utveckla varor/tjänster/byggentreprenader som i dagsläget inte finns eller som inte kan tillgodose det behov den upphandlande myndigheten eller enheten har. En upphandling av ett innovationspartnerskap får också innefatta att den upphandlande myndigheten eller enheten köper den färdigutvecklade varan/tjänsten/byggentreprenaden om vissa kriterier är uppfyllda. Du kan läsa mer om förfarandet i vår uppdragsrapport Innovationspartnerskap - ett nytt förfarande för att främja innovation och utveckling.

  Ett alternativt sätt att främja utveckling kan vara att genomföra en förkommersiell upphandling om det rör sig om en tillämpning av FoU-undantaget, men ett sådant förfarandet medger inte någon möjlighet att anskaffa slutprodukten utan att ett sedvanligt upphandlingsförfarande genomförs när föremålet är färdigutvecklat, du kan läsa mer om förkommersiell upphandling på vår webbplats.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.