Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad är en tjänstekoncession?

.

Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • En tjänstekoncession är ett kontrakt av samma slag som ett tjänstekontrakt men som innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av en rätt att utnyttja tjänsten.

  Den avgörande skillnaden på en tjänstekoncession och ett vanligt tjänsteavtal är att i en koncession bär leverantören verksamhetsrisken, eller i vart fall en betydande del av verksamhetsrisken för det aktuella uppdraget. Ett exempel på en tjänstekoncession kan vara driften av en parkeringsplats, där utförarens är beroende av de avgifter den tar ut av användarna snarare än ersättning från den upphandlande myndigheten.

  Tjänstekoncessioner omfattas inte av LOU (2007:1091)/LUF (2007:1092), med undantag för 1 kap. 12 § LOU. Upphandlande myndigheter och enheter är således inte skyldiga att följa förfarande- och annonseringsreglerna som beskrivs i lagarna. Upphandlande myndigheter och enheter är däremot skyldiga att iaktta de grundläggande unionsrättsliga principerna när de tilldelar tjänstekoncessioner, bland annat genom att ge insyn.

  Lagrum:
  1 kap. 2 och 12 §§ och 2 kap. 7 § LOU resp. 1 kap. 2 och 11 §§ och 2 kap. 18 § LUF

  Rättsfall, se bland annat:
  C-384/98 Telaustria
  C-458/03 Parking Brixen
  C-274/09 Stadler

  För mer information om tjänstekoncessioner, se även Konkurrensverkets Rapport 2012:4 Tjänstekoncessioner – när, var och hur?.

  Ny lagstiftning 2017: I propositionen om nytt regelverk om upphandling framgår att regeringen avser genomföra det nya koncessionsdirektivet (direktiv 2014/23/EU) genom en ny lag om koncessioner (LUK). Lagen kommer att reglera upphandling av tjänste- och byggkoncessioner.

  Mellantiden: För information om reglerna i det nya koncessionsdirektivet och hur de bör hanteras mellan den 18 april 2016 och den tidpunkt då den nya lagstiftningen träder ikraft, se Upphandlingsmyndighetens informationsmaterial Nyheterna i den kommande lagstiftningen s. 68-80.

  Upphandlingsmyndigheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy