Vad är ett ramavtal?

Ett ramavtal är ett avtal mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer med syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.

Om den upphandlande myndigheten har tecknat ett ramavtal för en specifik vara eller tjänst, behöver myndigheten inte gå ut i en ny upphandling varje gång den har behov av varan eller tjänsten, utan kan avropa (tilldela kontrakt) från ramavtalet.

Det finns inga bestämmelser om hur stort ett kontrakt som tilldelas enligt ett ramavtal får vara. Det förekommer exempelvis att upphandlande myndigheter eller enheter anger i ramavtal att kontrakt över en viss beloppsgräns kan komma att upphandlas vid sidan av ramavtalet genom ett nytt upphandlingsförfarande. Förutsättningarna för att använda ramavtal bestäms ytterst av hur avtalet är utformat.

Bestämmelserna om ramavtal och tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal är mer detaljerade i lagen om offentlig upphandling (LOU) än i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Det som är tillåtet enligt LOU är som regel också tillåtet enligt LUF. Därför kan du utgå från reglerna om ramavtal i LOU även om du upphandlar ramavtal enligt LUF.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 20 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) respektive 1 kap. 20 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – definition av ramavtal
  • 7 kap. LOU respektive 7 kap. LUF – bestämmelser om ramavtal och tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal.
Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.