Vad är ett ramavtal?

.

Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Ett ramavtal är ett avtal mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer för att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. Om den upphandlande myndigheten har tecknat ett ramavtal för en specifik vara eller tjänst, så behöver myndigheten inte gå ut i en ny upphandling varje gång den har behov av varan eller tjänsten, utan kan avropa (tilldela kontrakt) från ramavtalet.

  Ramavtal definieras i 1 kap. 20 § LOU: "Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod."

  Bestämmelserna om ramavtal är mer detaljerade i LOU än i LUF. Det som är tillåtet enligt LOU är som regel också tillåtet enligt LUF. Därför kan du utgå från reglerna om ramavtal i LOU även om du upphandlar ramavtal enligt LUF.

  Uppdaterad den 20 februari 2018
  Upphandlingsmyndigheten
 • Kan en kommun teckna ramavtal för att sedan slippa att lägga ut större gatu- och mark-arbeten och sedan bara lägga ut denna typ av "entreprenader" på löpande räkning?

  Trotts ovanstående "upplägg" finns det inte en övre beloppsgräns för liknande upphandlingar?

  Torbjörn Norgren
 • Hej Torbjörn!

  En upphandlande myndighet (till exempel en kommun) kan välja att upphandla varje kontrakt separat eller upphandla ett ramavtal i syfte att fastställa villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod. När den har ingått ett ramavtal kan den senare "avropa" enligt avtalet och tilldela kontrakt för enskilda uppdrag.

  I båda fallen måste de ursprungliga avtalen upphandlas enligt bestämmelserna i LOU, men om den upphandlande myndigheten ingått ett ramavtal behöver den inte genomföra nya annonserade förfaranden när den vill tilldela kontrakt enligt villkoren i ramavtalet.

  Det finns inte någon särskilt reglering om hur stort ett kontrakt som tilldelas enligt ett ramavtal får vara, men det förekommer att upphandlande myndigheter anger i ramavtal att mycket stora kontrakt kan komma att upphandlas vid sidan ramavtalet genom ett nytt upphandlingsförfarande. Förutsättningarna för att använda ramavtal bestäms ytterst av hur avtalet är utformat.

  I övrigt får en bedömning göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

  Med vänliga hälsningar
  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.