Vad är ett upphandlingsdokument?

Upphandlingsdokument är ett brett begrepp och omfattar varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen. Upphandlingsdokumenten kan omfatta bland annat:
  1. Annons om upphandlingen
  2. Eventuella kompletterande dokument (bland annat frågor och svar under upphandlingen)
  3. Allmän orientering om upphandlingen
  4. Administrativa villkor för upphandlingens genomförande
  5. Krav på leverantören (uteslutning och kvalificeringskrav)
  6. Krav på varan, tjänsten eller byggentreprenaden, det vill säga upphandlingsföremålet (kallas ibland teknisk specifikation eller kravspecifikation)
  7. Utvärderingsmodell (tilldelningsgrund med tilldelningskriterier för anbudsutvärdering)
  8. Kontraktsvillkor som ska gälla under avtalstiden
  9. Kontraktsuppföljning.
Begreppet förfrågningsunderlag används inte i lagen om offentlig upphandling (LOU) utan har ersatts med det samlande begreppet upphandlingsdokument, som är vidare än förfrågningsunderlag.

Källhänvisning
1 kap. 23 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av upphandlingsdokument.
​​​​
Uppdaterad: den 28 oktober 2019
Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.