Till senaste kommentaren

Vad är innebörden i en formaliatext som gjorts till ett kvalificeringskrav?

En upphandlande myndighet har nedan formulering som ett SKA-krav.
Man måste således acceptera detta SKA-krav genom att fylla i rutan med svar JA för att kvalificera sig som anbudsgivare.
Fråga: 1. Vad är er syn på frågan 2. vad är innebörden i frågan 3. Hur ska vi förhålla oss till frågan?

1.1 Krav
Entreprenören accepterar att den upphandlande myndigheten och Upphandlingscenter gör den slutliga bedömningen av huruvida entreprenörens anbud uppfyller respektive krav som ställts upp i förfrågningsunderlaget.
Ja

Kommentarer

 • Hej,

  Genom att lämna anbud i en upphandling accepterar leverantören att den upphandlande myndigheten gör en bedömning av om leverantörens anbud uppfyller kraven som ställs i upphandlingsdokumenten (se 4 kap. 10 § LOU). Kravet du hänvisar till kan men behöver inte nödvändigtvis ställas.

  Om en anbudsgivare skulle reservera sig mot att den upphandlande myndigheten gör en bedömning av om leverantörens anbud uppfyller kraven som ställs i upphandlingsdokumenten skulle en sådan reservation eventuellt kunna leda till att anbudet förkastas.

  Det är en annan sak att en domstol gör en slutlig bedömning genom att bifalla en ansökan om överprövning och förordnar att en upphandling görs om alternativt att den inte får avslutas förrän rättelse gjorts på så sätt att en ny prövning av anbuden genomförs. Detta gäller oavsett vad den upphandlande myndigheten har ställt för krav i upphandlingsdokumenten.

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.