Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad är konkurrenspräglad dialog?

.

Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • I en konkurrenspräglad dialog för den upphandlande myndigheten en dialog med de anbudssökande som har bjudits in till dialogen. Alla leverantörer kan begära att få delta. Konkurrenspräglad dialog är ett förfarande som är möjligt att använda oavsett om upphandlingen avser byggentreprenader, varor eller tjänster.

  Vid upphandling enligt LOU får den upphandlande myndigheten bara använda konkurrenspräglad dialog under vissa särskilt angivna förutsättningar (se 6 kap. 21 § LOU och 6 kap. 5-6 §§ LOU). Exempelvis när:

  • Den upphandlande myndighetens behov inte kan tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga lösningar.
  • Upphandlingen inbegriper formgivning eller innovativa lösningar.
  • Kontraktet inte kan tilldelas utan föregående förhandlingar på grund av särskilda omständigheter som avser arten, komplexiteten eller den rättsliga och ekonomiska utformningen av det som ska anskaffas eller på grund av riskerna i anslutning till dessa omständigheter.
  • Den upphandlande myndigheten inte med tillräcklig precision kan utarbeta tekniska specifikationer med hänvisning till en standard, europeisk teknisk bedömning, gemensam teknisk specifikation eller teknisk referens.

  Förfarandet kan användas när den upphandlande myndigheten i stort känner till vilket slutresultat som ska uppnås, men inte i förväg kan fastställa hur resultatet ska uppnås på bästa sätt och därmed inte kan upprätta en teknisk specifikation av föremålet för upphandling. Konkurrenspräglad dialog präglas särskilt av att det innefattar en skyldighet för den upphandlande myndigheten att införa en dialog med utvalda leverantörer i syfte att definiera hur myndighetens behov bäst kan tillgodoses. Dialogen ökar möjligheten att beakta till exempel tekniska innovationer när den upphandlande myndigheten fortlöpande kan diskutera och väga unika lösningar mot varandra.

  Konkurrenspräglad dialog får användas vid upphandlingar både över och under tröskelvärdet.

  Konkurrenspräglad dialog finns numera även i LUF enligt 6 kap. 13-22 §§ LUF, se även artikel 44.3 i LUF-direktivet och prop. 2015/16:195 s. 499.


  Uppdaterad: den 28 augusti 2018
  Upphandlingsmyndigheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.