Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad är OPS och OPP samt PPP?

  • OPS (Offentlig Privat Samverkan),
  • PPP (Public Private Partnership), och
  • OPP (Offentligt Privat Partnerskap)
Samtliga begrepp omfattar olika samarbetsformer mellan det offentliga och det privata näringslivet. De gemensamma nämnarna för dessa typer av entreprenadformer är att riskerna fördelas på ett förutbestämt sätt och att den privata parten kan ansvara för till exempel projektering, byggnation, drift och underhåll.

OPS är inte undantagen upphandlingslagstiftningen utan ska som utgångspunkt upphandlas i enlighet med upphandlingslagarna. Drivkraften bakom upphandling av ett entreprenadprojekt såsom en OPS är vanligtvis att upphandlaren ser det som ett medel att åstadkomma högre effektivitet vid byggandet och driften av anläggningen.

Läs mer
Läs mer om OPS i Konkurrensverkets promemoria OPS Offentlig-privat samverkan och rapporten Offentlig Privat Samverkan.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.