Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad är OPS och OPP samt PPP?

.

Kommentarer

 • Det finns olika samlingsnamn för denna typ av entreprenadform, OPS (Offentlig Privat Samverkan), PPP (Public Private Partnership), OPP (Offentligt Privat Partnerskap). Begreppen omfattar olika samarbetsformer mellan det offentliga och det privata näringslivet. De förutbestämda nämnarna för denna typ av entreprenad är att riskerna fördelas på ett förutbestämt sätt och att den privata parten kan ansvara för till exempel projektering, byggnation, drift och underhåll.

  OPS är inte undantagen upphandlingslagstiftningen utan ska som utgångspunkt upphandlas i enlighet med LOU och LUF. Drivkraften bakom upphandling av ett entreprenadprojekt såsom en OPS är vanligtvis att upphandlaren ser det som ett medel att åstadkomma högre effektivitet vid byggandet och driften av anläggningen.

  Läs mer om OPS i Konkurrensverkets promemoria: OPS Offentlig-privat samverkan.

  Läs även om OPS i Konkurrensverkets rapport: Offentlig Privat Samverkan.

  Uppdaterad den 26 februari 2019: ersatt av https://frageportalen.upphandlingsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/d/vad-ar-ops-och-opp-samt-ppp-tsb0/
  Upphandlingsmyndigheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.