Till senaste kommentaren

Vad är skillnaden mellan upphandlande enhet och myndighet i LUF?

Hej, vad är det ordagrant för skillnad mellan "Upphandlande enhet" och "Upphandlande myndighet", se t.ex. 2 kap, 2 § och 3 § i LUF (2016:1146).

Kommentarer

 • Hej Anders,

  De två begreppen avser två helt olika saker. Notera dock att en upphandlande myndighet även kan vara en upphandlande enhet och vice versa.

  Med upphandlande enheter avses organisationer som faller inom definitionen i 1 kap. 22 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

  Med upphandlande myndighet avses organisationer som faller inom definitionen i 1 kap. 23 § LUF.

  I 2 kap 1 § LUF framgår vilken slags verksamhet som omfattas av lagen medan det av 2 kap. 2 och 3 §§ LUF framgår i vilka situationer sådan verksamhet ändå är undantaget. Något förenklat, om en upphandlande enhet som inte samtidigt är en upphandlande myndighet, bedriver sådan verksamhet som normalt sett faller in under lagens tillämpningsområde kan detta trots allt vara undantagen om verksamheten uppfyller vissa, i bestämmelserna angivna kriterier. Bestämmelserna om vilken verksamhet som är undantaget i enlighet med 2 kap. 2 och 3 §§ LUF gäller med andra ord inte om den upphandlande enheten även är en upphandlande myndighet.

  Utbrutet inlägg
  Vi har brutit ut din följdfråga från det ursprungliga inlägget Tillgång till kontrakt, när är en upphandlande enhet en upphandlande myndighet enligt LUF?, eftersom din fråga huvudsakligen rör något annat än vad som berörs i nämnda inlägg.

  Uppdaterad: den 23 september 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.