Till senaste kommentaren

Vad är tidsfristen för att komma in med anbud vid förhandlat förfarande enligt LUFS?

Hej,
vad är tidsfristerna för att komma in med anbud i förhandlat förfarande enligt lagen om upphandling på försvars och säkerhetsområdet.

Kommentarer

 • Hej Maria,

  Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) saknar bestämmelser som reglerar tidsfristen att komma in med anbud vid ett förhandlat förfarande. Det innebär att den upphandlande myndigheten eller enheten själv får avgöra hur lång tid som är lämplig. När tidsfrister för att komma in med anbud bestäms av den upphandlande myndigheten eller enheten ska tidsfristen vara proportionerlig och särskild hänsyn ska tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid som leverantörer kan antas behöva för att utarbeta anbuden.

  Källhänvisningar
  9 kap. 1 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) – förhållanden som ska beaktas när tidsfristernas längd bestäms.

  Uppdaterad: den 4 september 2019.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej,
  1 § avslutas med "Dock ska tidsfristerna i detta kapitel iakttas." Vidare anges fastställda tidsfrister i de efterföljande paragraferna, tänker främst på 2 §. Hur ska den tolkas?
  Anonym
 • Hej,

  I 9 kap. 2 § LUFS anges att tidsfristen för att komma in med anbud vid ett selektivt förfarande ska vara minst 40 dagar från den dag då en inbjudan skickades till utvalda anbudssökande. Bestämmelserna anger även att tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering. Det finns alltså ingen bestämmelse som reglerar hur lång tidsfristen ska vara för att komma in med anbud vid ett förhandlat förfarande.

  När det saknas uttrycklig reglering av tidsfristen, exempelvis i 2 § eller i övriga bestämmelser i 9 kap., gäller 9 kap. 1 § LUFS och den upphandlande myndigheten eller enheten får då avgöra hur lång tid som är lämplig.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej,
  Finns det heller ingen bestämmelse som reglerar hur lång tidsfristen ska vara för att komma in med ansökan vid ett förhandlat förfarande?

  Anonym
 • Hej,

  Det framgår av 9 kap. 2 § LUFS att tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar som huvudregel ska vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering.

  9 kap. 2 § LUFS gäller dock inte om något annat följer av 9 kap. 3–7 §§ LUFS. Exempelvis får tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar förkortas med sju dagar om annonsen utarbetas och skickas med elektroniska medel. Det är även möjligt att förkorta tidsfristen om det råder tidsbrist i vissa fall. Om det inte är möjligt att tillämpa de tidsfrister som anges i 9 kap., får en upphandlande myndighet eller enhet ange att tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar, räknat från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering, ska vara minst 15 dagar eller, om annonsen skickades med elektroniska medel, minst 10 dagar.
  Notera att 9 kap. 1 § om att alla tidsfrister ska bestämmas med utgångspunkt i upphandlingens komplexitet alltid ska tillämpas och att de tidsfrister som anges i 9 kap. är minimifrister.

  Källhänvisningar
  • 9 kap. 2 § lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) – tidsfrister vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande med föregående annonsering
  • 9 kap. 4 § LUFS - förkortad tidsfrist vid användning av elektroniska medel
  • 9 kap. 7 § LUFS - förkortade tidsfrister på grund av tidsbrist i vissa fall
  • 9 kap. 1 § LUFS - När tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud bestäms av den upphandlande myndigheten eller enheten ska särskild hänsyn tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid som leverantörer kan antas behöva för att utarbeta anbuden.
  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.