Till senaste kommentaren

Vad är tidsfristen för att komma in med anbud vid förhandlat förfarande enligt LUFS?

Hej,
vad är tidsfristerna för att komma in med anbud i förhandlat förfarande enligt lagen om upphandling på försvars och säkerhetsområdet.

Kommentarer

 • Hej Maria,

  Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) saknar bestämmelser som reglerar tidsfristen att komma in med anbud vid ett förhandlat förfarande. Det innebär att den upphandlande myndigheten eller enheten själv får avgöra hur lång tid som är lämplig. När tidsfrister för att komma in med anbud bestäms av den upphandlande myndigheten eller enheten ska tidsfristen vara proportionerlig och särskild hänsyn ska tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid som leverantörer kan antas behöva för att utarbeta anbuden.

  Källhänvisningar
  9 kap. 1 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) – förhållanden som ska beaktas när tidsfristernas längd bestäms.

  Uppdaterad: den 4 september 2019.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.