Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Är kommunikation tillåten under avtalsspärren?

Vilka kontakter och aktiviteter får den upphandlande myndigheten ha med den leverantör som har tilldelats avtalet under den tid som avtalsspärr råder?

Kommentarer

 • Hej,

  Under förutsättning att den upphandlande myndigheten och den tilldelade leverantören inte ingår ett bindande avtal finns det inga upphandlingsrättsliga hinder mot att myndigheten och leverantören kommunicerar med varandra under avtalsspärren.

  Att kommunicera under avtalsspärren är i regel tvärtom något positivt. Genom att den upphandlande myndigheten och den tilldelade leverantören kommunicerar om exempelvis detaljerna kring ett kontrakt och dess utförande ökar chansen för att avtal ingås så snart som möjligt efter att avtalsspärren löpt ut.

  Att inte kommunicera kan med andra ord innebära att avtalsskrivningen fördröjs, vilket båda parter i regel vill undvika, inte minst av affärsmässiga skäl.

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist
 • Hej Linnea,

  om en upphandlande myndighet har beslutat om ett avbrytande på grund av inga lämpliga eller giltiga anbud, och därmed också får avvakta en avtalsspärr om 10 dagar. Hur ska eventuell kommunikation ske under denna tid? Gäller samma villkor som under annonsering, det vill säga att alla kommunikation ska ske via det av den upphandlande myndighetens angivna elektroniska medlet?

  Eller får kommunikation ske med annat medel under denna avtalsspärr?
  Jonas Lundstedt
 • Hej Jonas,

  Inledningsvis kan konstateras att kravet på användning av elektroniska medel i 12 kap.  LOU enbart är tillämpligt under en upphandling. Kravet är med andra ord inte tillämpligt efter att en upphandling avslutats.

  En upphandling som avbrutits är att betrakta som avslutad. Detta medför att det inte längre föreligger någon skyldighet för upphandlande myndigheter att använda elektroniska medel när de kommunicerar efter en upphandling. Den upphandlande myndigheten är i sådana fall fri att själv fatta beslut om hur kommunikation med leverantörerna lämpligast ska ske.

  Om den upphandlande myndigheten däremot angivit att all kommunikation, inklusive sådan som sker efter att upphandlingen avslutats, kommer att ske via ett visst elektroniskt medel ska den upphandlande myndigheten givetvis hålla sig till det.

  Vid beslut om hur kommunikation ska ske, ska de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna beaktas, inte minst likabehandlingsprincipen. Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör får något otillbörligt övertag. Detta medför att den upphandlande myndigheten noga bör överväga huruvida informationen som ska kommuniceras enbart är av intresse för en viss leverantör eller om den kan vara av intresse för alla.

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.