Till senaste kommentaren

Vad betyder yrkesregister? (ESPD del IV, artikel 58.2 i direktiv 2014/24/EU)

Vad betyder yrkesregister? (ESPD del IV, artikel 58.2 i direktiv 2014/24/EU)

Kommentarer

 • Hej Maria,

  I Sverige finns ingen motsvarighet till yrkesregister i den mening som avses i LOU-direktivet. En svensk leverantör ska följaktligen svara nej på frågan om den är inskriven i ett yrkesregister när den fyller i ESPD-formuläret del IV, punkt A, första frågan.

  I Sverige finns istället ett antal handelsregister. Dessa är aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret (se LOU-direktivet bilaga XI). Om den upphandlande myndigheten har ställt ett kvalificeringskrav avseende detta ska en leverantör som uppfyller kravet svara ja på andra frågan under del IV, punkt A i ESPD-formuläret.

  I andra länder än Sverige kan det finnas yrkesregister. En utländsk leverantör bör undersöka vilka motsvarande yrkes- eller handelsregister som finns i det landet där den är etablerad.

  Källhänvisningar
  prop. 2015/16:195 s. 1092–1093 – i Sverige finns ingen motsvarighet till yrkesregister i den mening som avses i LOU-direktivet.

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.