Till senaste kommentaren

Vad får begäras in avseende de frivilliga uteslutningsgrunderna?

Våra leverantörer har uppfattat det så att upphandlande myndigheter inte får begära att leverantörer på något sätt styrker att frivilliga uteslutningsgrunder inte föreligger, jämför ESPD-vägledningen sidan 33. Frågan är alltså vad, om något, får vi begära in från leverantörer i den delen?

I ESPD ställs frågan om leverantören exempelvis åsidosatt skyldigheter inom arbetsrätt, leverantören kan svara Ja respektive Nej och uppmanas att beskriva åtgärderna. Kan vi begära sådana uppgifter från leverantörer som inte lämnar in ESPD? Får vi fråga om det till exempel finns ett strafföreläggande eller dylikt?

Kommentarer

 • Hej!

  Det som sägs på sidan 33 i vår vägledning ESPD-systemet är att avseende de frivilliga uteslutningsgrunder i 13 kap. 3 § punkterna 1, 3–9 lagen om offentlig upphandling (LOU) får inga bevis krävas in från en leverantör. Med bevis i detta sammanhang avser vi det som i 15 kap. 3–4 §§ LOU kallas kompletterande dokument. Innebörden av detta är att en sanningsförsäkran på heder och samvete inte får krävas in avseende dessa uteslutningsgrunder eftersom den är att betrakta som ett bevis. Detta gäller oavsett om en leverantör använt sig av en egenförsäkran eller inte.

  Andra typer av bekräftelser som inte lämnas på heder och samvete är dock oftast inte att betrakta som bevis. Detta innebär att ni i upphandlingsdokumenten av leverantörer som inte lämnar in en egenförsäkran kan kräva en separat bekräftelse om att ingen av de frivilliga uteslutningsgrunderna i 13 kap. 3 § punkterna 1 och 3–9 LOU föreligger. Denna bekräftelse motsvarar den information som annars skulle ha lämnats i egenförsäkran, vilket innebär att de frågor som ställs i ESPD-formuläret även kan ställas i ett separat upphandlingsdokument. En sådan bekräftelse ska dock, precis som egenförsäkran, inte lämnas på heder och samvete.

  Källhänvisningar
  • 15 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om ESPD-systemet.
  Uppdaterad: den 19 december 2019
  Robin

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.