Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Gäller ESPD-systemet vid tilldelning av kontrakt genom avrop från ett ramavtal?

.
Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Leverantörerna behöver inte lämna någon ny egenförsäkran i samband med avrop när detta sker i enlighet med ett ramavtal där samtliga villkor är fastställda, till exempel vid avrop enligt fastställd rangordning (se 7 kap. 5 § LOU). Den upphandlande myndigheten behöver inte heller begära in bevis i samband med sådana avrop.

    Notera att ESPD-systemet omfattar förnyade konkurrensutsättningar inom ramen för direktivstyrda ramavtal. Detta innebär att processen är densamma som vid upphandlingen av det bakomliggande ramavtalet: som utgångspunkt måste samtliga leverantörer lämna en egenförsäkran eller ge in nödvändiga bevis när en förnyad konkurrensutsättning sker. Läs mer om detta i vår vägledning ESPD-systemet s. 11–12.

    Uppdaterad: den 26 juli 2018
    Upphandlingsmyndigheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.