Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad gör man om fel hittas i en pågående upphandling?

Ta i första hand kontakt med den upphandlande myndigheten eller enheten via frågor och svarsfunktionen i den aktuella upphandlingen och påtala felaktigheten, för att försöka få till en ändring.

För det fall en leverantör upplever att denne lidit skada eller kan komma att lida skada med anledning av att den upphandlande myndighetens agerat i strid med upphandlingsreglerna, har denne vidare en möjlighet att ansöka om överprövning och begära att den upphandlande myndigheten ska göra om upphandlingen alternativt att rättelse ska ske. För att en leverantör ska ha talerätt ska den ha eller ha haft ett intresse av att tilldelas avtal i upphandlingen.

Bedömningen av om en upphandlande myndighet eller enhet har agerat i strid med upphandlingsreglerna och om åtgärd ska vidtas är ytterst upp till en domstol att bedöma.

Överprövning av en upphandling kan ske när som helst under upphandlingsprocessen, dock senast före utgången av en eventuell avtalsspärr.

Läs mer
Läs mer om talerätt i inlägget Vem har talerätt vid överprövning av en upphandling? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
20 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – talerätt

Uppdaterad: den 23 april 2019

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.