Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad innebär ESPD?

Den nya ordningen för leverantörsprövning, det så kallade ESPD-systemet, har gett upphov till många frågor från både upphandlare och leverantörer. I Upphandlingsmyndighetens frågeportal har inläggen om ESPD-systemet varit bland de mest lästa under 2017. För att på ett mer strukturerat sätt behandla dessa frågeställningar har vi därför tagit fram en vägledning (ESPD-systemet (2017:5)) i ämnet.

Tidigare inlägg har omstrukturerats och återfinns nu i separata inlägg:

Vad innebär ESPD-systemet?

I vilka upphandlingar gäller ESPD-systemet?

Vilka tidigare intyg ersätter ESPD-systemet?

Finns det bara två sätt att visa att leverantören uppfyller kraven för leverantörsprövningen?

Måste en upphandlande myndighet tillhandahålla ett ESPD-formulär?

Hur går jag tillväga för att skapa ett ESPD-formulär?

Hur skapar man ett ESPD-formulär innan annonsen har publicerats i TED?

Behöver frågorna om kvalificeringskraven i ESPD-formuläret specificeras i upphandlingen?

Är man skyldig att godta leverantörernas egenförsäkran (ESPD) vid upphandling av ramavtal?

Varför är det så svårt att förstå sig på Kommissionens webbtjänst för ESPD-formuläret?

Vad menas med "officiell förteckning” i ESPD-formuläret?

Vilka av mina underleverantörer ska lämna en egen separat egenförsäkran?

Hur ska man göra när en anbudsgivare inte inkommer med en egenförsäkran (ESPD)?

Måste man lämna in en ESPD även vid omvänd utvärdering?

Får myndigheten när som helst begära in bevis av leverantörer som lämnat en egenförsäkran?

Vad händer om ett intyg inte är giltigt när det lämnas in på begäran under utvärderingen?

Gäller ESPD-systemet vid tilldelning av kontrakt genom avrop från ett ramavtal?

Behöver jag begära en ny egenförsäkran och bevis vid varje förnyad konkurrensutsättning?

Detta inlägg publicerades 30 november 2017. Sedan dess har ytterligare inlägg i ämnet publicerats, se taggarna ESPD-systemet och Egenförsäkran.

Uppdaterad: den 3 maj 2019

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.