Vad innebär ESPD? (samlingsinlägg)

Den nya ordningen för leverantörsprövning, det så kallade ESPD-systemet, har gett upphov till många frågor från både upphandlare och leverantörer. I Upphandlingsmyndighetens frågeportal är inläggen om ESPD-systemet bland de mest lästa. För att på ett mer strukturerat sätt behandla dessa frågeställningar har vi därför tagit fram en vägledning ESPD-systemet (2017:5) i ämnet.

Nedan följer en lista med alla inlägg om ESPD-systemet i Frågeportalen.

Generellt om ESPD-systemetFörberedelse av ESPD-formulär respektive ifyllande av ESPD-formulär
GenerelltDel II: Information om den ekonomiska aktörenDel III: UteslutningsgrunderDel IV: Kvalificeringskrav (kallas i vissa fall urvalsgrunder)Del V: Minskning av antalet kvalificerade anbudsgivareDel VI: FörsäkranESPD-systemet när leverantören åberopar ett annat företags kapacitetInhämtande av bevisESPD-systemet i ramavtal och DISUtländska leverantörer och när leverantörer lämnar anbud i andra länderDetta inlägg uppdaterades 18 december 2019. Sedan dess kan det ha tillkommit ytterligare inlägg i ämnet, se taggarna ESPD-systemet och Egenförsäkran.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.