Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad innebär ESPD?

Den nya ordningen för leverantörsprövning, det så kallade ESPD-systemet, har gett upphov till många frågor från både upphandlare och leverantörer. I Upphandlingsmyndighetens frågeportal har svaren om ESPD-systemet varit bland de mest lästa under hela 2017. För att på ett mer strukturerat sätt behandla dessa frågeställningar har vi därför tagit fram en vägledning, ESPD-systemet (2017:5), i ämnet.

Tidigare inlägg har omstrukturerats och återfinns nu i separata inlägg:

Vad innebär ESPD-systemet?

I vilka upphandlingar gäller ESPD-systemet?

Vilka tidigare intyg ersätter ESPD-systemet?

Fördröjer ESPD-systemet upphandlingsprocessen?

Finns det bara två sätt att visa att leverantören uppfyller kraven för leverantörsprövningen?

Måste en upphandlande myndighet tillhandahålla ett ESPD-formulär?

Hur går jag tillväga för att skapa ett ESPD-formulär?

Kan en egenförsäkran enbart lämnas via Kommissionens webbtjänst?

Hur skapar man ett ESPD-formulär innan annonsen har publicerats i TED?

Kan man tillhandahålla ESPD-formuläret för upphandlingen efter att annonsen har publicerats?

Vid förberedelse av ESPD-formuläret, behöver kvalificeringskraven för upphandlingen specificeras?

Är man skyldig att godta leverantörernas egenförsäkran (ESPD) vid upphandling av ramavtal?

Varför är det så svårt att förstå sig på Kommissionens webbtjänst för ESPD-formuläret?

Vad menas med "officiell förteckning” i Del II i Kommissionens webbtjänst för ESPD-formuläret?

Vilka av mina underleverantörer ska lämna en egen separat egenförsäkran?

Hur ska man göra när en anbudsgivare inte inkommer med en egenförsäkran (ESPD)?

ESPD och omvänd anbudsprövning

Får UM när som helst begära in bevis av leverantörer som lämnat en egenförsäkran?

Vad händer om ett intyg inte är giltigt när det lämnas in på begäran under utvärderingen?

Vad gäller för egenförsäkringar vid tilldelning av kontrakt (avrop)?

Behöver jag begära en ny egenförsäkran och bevis vid varje förnyad konkurrensutsättning?

Hur hanteras oklarheterna i ESPD-systemet?

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Genom att publicera ditt inlägg godkänner du vår policy.