Till senaste kommentaren

Vad räknas som en skyddad verkstad i en reserverad upphandling?

Hej! I en reserverad upphandling: Var går gränsdragningen för vad som kan räknas som en skyddad verkstad? Om en organisation lämnar anbud där en del av verksamheten kan uppfylla verksamhetskravet på reserverad upphandling, men där hela verksamheten (inkl. den del som kan uppfylla kravet) har samma org.nr., kan man då se en del av verksamheten som en skyddad verkstad som uppfyller kravet eller krävs det separata org.nr för verksamheterna för att detta ska vara möjligt?

Kommentarer

 • Hej,

  Vad är en skyddad verkstad?
  Det finns ingen definition av vad en skyddad verkstad är, vare sig i Sverige eller i EU. Det är därför inte möjligt att identifiera var gränsen går för vad som kan anses utgöra en skyddad verkstad.

  Det är endast produktion inom Kriminalvården som kan anses som en ”skyddad verkstad” i Sverige. Begreppet skyddad verkstad har av denna anledning inte någon större praktisk betydelse i Sverige. Men eftersom bestämmelsen om reserverad upphandling kommer från EU:s upphandlingsdirektiv och skyddade verkstäder förekommer i andra länder behöver begreppet finnas med i den svenska lagstiftningen.

  Fler möjligheter till reserverad upphandling 
  I samband med en reserverad upphandling kan den upphandlande myndigheten enligt bestämmelsen även reservera deltagandet till leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

  Det finns inget krav på viss associationsrättslig form, storlek, auktorisation eller liknande för att uppfylla detta. Inom denna kategori faller ett betydligt större antal leverantörer. Det kan exempelvis vara leverantörer som verkar inom ramen för olika statliga arbetsmarknadspolitiska program.
  Ytterligare en förutsättning för att delta i en reserverad upphandling är att minst 30 procent av dem som sysselsätts i den skyddade verkstaden, hos leverantören eller i programmet för skyddad anställning är personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden (kallas ibland andelskravet). Dessa personer behöver dock inte vara just de som utför arbete inom ramen för avtalet.

  Ytterligare ett sätt att reservera deltagandet i en upphandling är att föreskriva att ett kontrakt ska fullgöras inom ramen för ett program för skyddad anställning. Observera att skyddad anställning inte är samma sak som skyddad verkstad. Ett sådant villkor kan exempelvis uppfyllas av Samhall AB och skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare, men även andra leverantörer som har sysselsatta med lönebidrag, utvecklingsanställning, trygghetsanställning eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder, kan uppfylla ett sådant villkor. De leverantörer som kan komma i fråga under denna punkt har inget krav på att verksamhetens främsta syfte ska vara social och yrkesmässig integration. Det kan alltså vara vilket företag som helst som sysselsätter minst 30 procent personer inom ramen för arbetsmarknadspolitiska program.

  Kan leverantören dela upp sin verksamhet i olika delar för att kunna delta i en reserverad upphandling?
  Det är oklart om en leverantör kan dela upp sin verksamhet i olika verksamheter inom samma juridiska person för att kunna delta i en reserverad upphandling.

  Vår bedömning är att syftet med verksamheten ska gälla för hela företaget eller organisationen och att minst 30 procent av dem som sysselsätts i denna verksamhet är personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Även om det inte uttryckligen framgår av bestämmelsen är vår bedömning att det inte är möjligt att dela upp verksamheten och på så vis kvalificera sig i en reserverad upphandling. Syftet med att reservera en upphandling är bland annat att stärka möjligheterna för vissa leverantörer att få kontrakt och att stödja social och yrkesmässig integration av de berörda personerna. Syftet skulle förringas om det var möjligt att dela upp verksamheten i delområden för att kvalificera sig i upphandlingen. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

  Läs mer
  Läs mer om reserverad upphandling på vår webbplats. Se även inlägget Vad innebär reserverad upphandling? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 4 kap. 18 § lag (2016:1145) offentlig upphandling (LOU), 4 kap. 16 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), 4 kap. 8 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – reserverad upphandling
  • prop. 2015/16:195, s. 455–465 – regeringens bedömningar inför att direktivbestämmelsen om reserverade kontrakt genomförs i svensk rätt
  • SOU 2014:51, s. 42–58 – genomförandeutredningen beskriver bland annat vilka personer, vilka åtgärder eller insatser och vilka företag som kan vara aktuella för reserverad upphandling.
  Charlotta Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.