Till senaste kommentaren

Vad ska framgå i en förhandsannonsering?

Hej,

Kan vi använda förhandsannons först för att sedan endast skicka information om upphandlingen till de som anmält sitt intresse?

Hur mycket information måste framgå i annonsen?

Hur länge måste förhandsannonsen ligga ute?

Tack!

Kommentarer

 • Hej,

  Allmänt om förhandsannonsering
  En upphandlande myndighet eller enhet kan frivilligt använda sig av möjligheten att förhandsannonsera kommande upphandlingar. Syftet är att sprida information om kommande kontrakt. Ytterligare ett syfte kan vara att tillämpa bestämmelserna om förkortning av tidsfristerna i för en senare annonsering.

  Med hjälp av förhandsannonsering får leverantörer och marknaden så tidigt som möjligt kunskap om myndighetens upphandlingar. Genom att sprida informationen om kommande upphandlingar skapas intresse hos potentiella leverantörer och de kan förbereda sig tidigare på kommande upphandlingar. Möjligheten att få in fler och bättre anbud ökar.

  En förhandsannonsering får även under vissa förutsättningar användas som ett alternativ till annonsering inför en aktuell upphandling (förhandsannons som anbudsinfordran). Leverantörerna får då komma in med en intresseanmälan om att få delta i upphandlingen. Den upphandlande organisationen behöver sedan inte annonsera upphandlingen på nytt när den specifika upphandlingen ska göras utan behöver endast vända sig till de leverantörer som lämnat en intresseanmälan.

  Tidsfrister efter förhandsannonsering med anbudsinfordran
  För att läsa om vilka tidsfrister som gäller när förhandsannons används som anbudsinfordran se inlägget Förhandsannonsering som anbudsinbjudan vid förhandlat förfarande i vår Frågeportal.

  Förkortade tidsfrister efter förhandsannonsering utan anbudsinfordran

  Om den upphandlande myndigheten har förhandsannonserat utan att annonsen använts som anbudsinfordran, får tidsfristen för att komma in med anbud
  1. vid öppet förfarande bestämmas till minst 15 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering, och
  2. vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående annonsering bestämmas till minst 10 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud skickades till utvalda anbudssökande.
  En tidsfrist får förkortas endast om förhandsannonsen
  1. innehöll de uppgifter som anges i bilaga V del B avsnitt I till direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet), i den mån uppgifterna fanns att tillgå när förhandsannonsen publicerades, och
  2. skickades för publicering minst 35 dagar men högst 12 månader före den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering.
  Läs mer
  Läs mer om förhandsannonsering på vår webbplats och i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 10 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) respektive lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – förhandsannons som anbudsinfordran
  • 10 kap. 3 § LOU respektive LUF – förhandsannons för att informera om planerade upphandlingar
  • 11 kap. 5 § LOU respektive LUF – förkortade tidsfrister efter en förhandsannonsering.
  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.