Till senaste kommentaren

Vad ska ingå i en annons om konkurrenspräglad dialog?

Hej!
Jag undrar vad som ska ingå i en annons vid en konkurrenspräglad dialog? Är det någon skillnad mellan gamla och nya LOU?

Kommentarer

 • Hej Lennart,

  Det korta svaret på din fråga är att en annons vid upphandling över tröskelvärdena ska skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå och utformas enligt vad som framgår av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (se 5 § upphandlingsförordningen (2016:1162)).

  Om upphandlingen omfattas av LOU-direktivet framgår det av artikel 51 och del C i bilaga V i LOU-direktivet vilken information annonsen ska innehålla. Se standardformulär 2 (mall).

  Om upphandlingen omfattas av LOU-direktivet och avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster framgår det av artikel 75.1 och del H i bilaga V i LOU-direktivet vilken information annonsen ska innehålla. Se standardformulär 21 (mall).

  De nya standardformulären har justerats något i och med vissa förändringar som gjorts i nya upphandlingsdirektivet i jämförelse med det gamla direktivet.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist
 • Måste man även bifoga upphandlingsdokument? Vad är ett upphandlingsdokument vid en dialogupphandling?
  Lennart
 • Hej Lennart,

  Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen (se 1 kap. 23 § LOU). Enligt texten i LOU-direktivet inkluderar begreppet annonser om upphandling, förhandsannonser, tekniska specifikationer, förslag till kontraktsvillkor och upplysningar om allmänt tillämpliga skyldigheter samt eventuella kompletterande dokument (se artikel 2.1.13 LOU-direktivet). För innebörden i begreppet upphandlingsdokument och förhållandet till förfrågningsunderlag, se även prop. 2015/16:195 s. 349–350 och s. 944.

  Definitionen omfattar dokument som benämns förfrågningsunderlag i ÄLOU (2007:1091) och ÄLUF (2007:1092) (jämför även prop. 2006/07:128 s. 189-190 och 300), men innefattar även andra dokument.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist
 • Betyder det att alla dokument alltid måste vara med i annonsen från början? I upphandlingar som förhandlat förfarande eller innovationsupphandlingar, dialog och såna upphandlingar är väl inte alla dokument färdiga från början vid annonsen?
  Lennart
 • Hej Lennart,

  Det har ställts liknande frågor om alla upphandlingsdokument ska finnas med vid annonseringen av ett tvåstegsförfarande, se bland annat frågan Vid selektivt förfarande, måste all dokumentation vara med i steg 1? för en generell redogörelse i denna fråga.

  Uppdaterad: den 18 juli 2018

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.