Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad ska ingå i annons?

Hej!
Jag undrar vad som ska ingå i en annons vid en konkurrenspräglad dialog? Är det någon skillnad mellan gamla och nya LOU?

Kommentarer

 • Hej Lennart,

  Det korta svaret på din fråga är att en annons eller ett meddelande som ska skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå ska utformas enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (se 5 § Upphandlingsförordningen [2016:1162]).

  Om upphandlingen avser ett kontraktsföremål som omfattas fullt ut av direktiven framgår det av standardformulär 2 (exempelformulär) av artikel 51 och del C i bilaga V i LOU-direktivet (2014/24/EU) vilken information annonsen ska innehålla.

  Om upphandlingen avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster framgår det av standardformulär 21 (exempelformulär) och ytterst av artikel 75.1 och del H i bilaga V i LOU-direktivet (2014/24/EU) vilken information annonsen ska innehålla.

  De nya standardformulären har justerats något i och med vissa förändringar som gjorts i nya upphandlingsdirektivet i jämförelse med det gamla direktivet.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist
 • Måste man även bifoga upphandlingsdokument? Vad är ett upphandlingsdokument vid en dialogupphandling?
  Lennart
 • Hej Lennart,

  Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen (se 1 kap. 23 § nya LOU [2016:1145]). Enligt direktivtexten inkluderar begreppet annonser om upphandling, förhandsannonser, tekniska specifikationer, förslag till kontraktsvillkor och upplysningar om allmänt tillämpliga skyldigheter samt eventuella kompletterande dokument (se artikel 2.1.13 LOU-direktivet [2014/24/EU]). För innebörden i begreppet upphandlingsdokument och förhållandet till förfrågningsunderlag, se även prop. 2015/16:195 del 1 s. 349-350 och del 2 s. 944.

  Definitionen omfattar dokument som benämns förfrågningsunderlag i äldre LOU (2007:1091) och LUF (2007:1092) (jämför även prop. 2006/07:128 s. 189-190 och 300), men innefattar även andra dokument.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist
 • Betyder det att alla dokument alltid måste vara med i annonsen från början? I upphandlingar som förhandlat förfarande eller innovationsupphandlingar, dialog och såna upphandlingar är väl inte alla dokument färdiga från början vid annonsen?
  Lennart
 • Hej Lennart,

  Det har ställts liknande frågor om alla upphandlingsdokument ska finnas med vid annonseringen av ett tvåstegsförfarande, se bland annat frågan Selektivt förfarande och direkt effekt för en generell redogörelse i denna fråga.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy