Till senaste kommentaren

Vilken CPV-kod gäller för upphandling av rekrytering av socialsekreterare (sociala tjänster)?

Hej

Jag ska upphandla bemanningsföretag där vi kan rekrytera socialsekreterare från. Vilken CPV kod ska jag använda mig av. Funderar om det går under kapitel 19 bilaga 2 och kan räknas som en förenklad upphandling (sociala tjänster och andra sociala tjänster).

Kommentarer

 • Hej Anita!

  Upphandlingsmyndigheten ger endast generell vägledning och kan därför inte bedöma vilken CPV-kod som ska användas i en enskild upphandling.

  Den upphandlande myndigheten ska sträva efter att välja den kod som bäst stämmer överens med det tänkta föremålet för upphandlingen. Även om den upphandlande myndigheten blir tvungen att använda flera olika koder så ska en enda kod väljas för upphandlingsmeddelandets titel. Om CPV-koden inte är tillräckligt exakt ska den upphandlande myndigheten hänvisa till den huvudgrupp, grupp, undergrupp eller kategori som bäst beskriver det tilltänkta föremålet för upphandlingen.

  Bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller en förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster utom välfärdstjänster enligt bilaga 2 a till LOU. Upphandlingar av dessa tjänster ska ske utifrån 19 kapitlet i LOU, oberoende av upphandlingens värde. När en upphandling genomförs enligt 19 kapitlet i LOU får den upphandlande myndigheten använda sig av förenklat förfarande.

  Oavsett om en upphandling ska kategoriseras som bemanningstjänster för enskilda eller socialvård och tillhörande tjänster, så omfattas den av de CPV-koder som finns angivna i bilaga 2 a till LOU. Läs om upphandling av välfärdstjänster på vår webbplats.

  Läs mer
  Läs mer om CPV-koder och förenklat förfarande på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 11 oktober 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.