Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Beräkning av värdet av ett dynamiskt inköpssystem (DIS)

Hej!
Det tycks råda delade meningar kring måste att ange värde vid ett dynamiskt inköpssystem. Måste ett värde anges vid själva upprättandet av systemet. Det kan vara mycket svårt att ange eftersom ett system kan ligga uppe i kanske 10 år.

Kommentarer

 • Hej Jeanna,

  Värdet av ett dynamiskt inköpssystem ska uppskattas till det högsta sammanlagda värdet av samtliga kontrakt som planeras inom det dynamiska inköpssystemet under löptiden (se 5 kap. 14 § LOU).

  I tillämpliga fall ska detta värde vid inrättande av dynamiska inköpssystem över tröskelvärdena anges i annonsen. Detta framgår av standardformulär 2 i genomförandeförordningen (EU) 2015/1986, avsnitt II.1.5). Vidare framgår av bilaga V i LOU-direktivet del C punkten 10.b) att följande information ska finnas i annonsen: ”När det är fråga om ett dynamiskt inköpssystem: Angivande av systemets planerade varaktighet. Så långt det är möjligt, uppgift om värde eller storleksordning och frekvens på de kontrakt som ska tilldelas.”.

  Uppgiften behöver alltså inte anges i de situationer där det är omöjligt att uppskatta värdet. Ett exempel på en sådan situation är vid upphandling av kontrakt som löper tills vidare. I de flesta fallen kan en uppskattning av värdet göras. I vissa fall kan det såklart vara mycket svårt att göra detta, men i den utsträckning det är möjligt att beräkna värdet ska alltså denna uppgift anges.

  Uppdaterad: den 24 juli 2018

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.