Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Beräkning av värde vid upphandling av tjänstepension

Hej

Nedan är ett utdrag ur LOU kap 5. Vilka försäkringstjänster avses under § 12 där man ska räkna värdet av premien ?

Vid försäkring av kollektivavtalad tjänstepension vad ska man då se som "värde" ? Är det den förvaltningsavgift som försäkringsbolaget tar ut eller ???

Kostnaden för kommunen för själva pensionslöftet är densamma oavsett om man skuldför eller om man försäkrar. Om man skuldför och pengarna placeras på bankkonto är det banktjänstens arvode som är att anse som värdet i upphandlingen men hur är det om man istället väljer att placera i en försäkring ?

Skuldföring eller försäkring är enbart olika sätt att finansiera pensionslöftet.

Kommentarer

 • Hej Lilian,

  När en upphandling avser försäkringstjänster ska värdet uppskattas till den premie som ska betalas och andra ersättningar för tjänsten (se 5 kap. 12 § punkten 1 LOU).

  En försäkring (inklusive pensionsförsäkringar) ska således beräknas enligt vad som ska betalas för försäkringen. Avgiften som betalas för en försäkring kallas vanligen premie, en sådan ska ingå i beräkningen av värdet.

  Är försäkringen utformad på ett sådant sätt att den liknar en sparform där premien som betalas in förvaltas för att senare betalas ut i form av pension kan premien uppgå till betydande belopp. Hela premien som den upphandlande myndigheten uppskattas betala ska beaktas vid beräkningen av värdet.

  Kommunens kostnad för pensionslöftet gentemot förmånstagaren saknar betydelse i detta sammanhang. Även vilket belopp som eventuellt kommer att falla ut till förmånstagaren om det försäkringen omfattar inträffar saknar betydelse vid uppskattningen av värdet. Det torde därför sakna betydelse om det är frågan om en traditionell försäkring eller en fondförsäkring.

  Förvaltningsavgifter brukar vanligen tas ut från redan inbetalda premier eller direkt från eventuella finansiella innehav i försäkringar. En förvaltningsavgift skulle i detta sammanhang förvisso kunna utgöra ”andra ersättningar för tjänsten” och därför behöva beaktas vid beräkningen. Dock vore det orimligt om förvaltningsavgiften skulle behöva beaktas om den redan beaktas i beräkningen (i och med att ersättningen tas ut från premien eller premiens surrogat).

  I sammanhanget kan det nämnas att förvaltningsavgifter för finansiella tjänster i vissa fall kan vara undantagna från LOU (se 3 kap. 24 § punkten 1 LOU).

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.